Op 24 oktober jl. is onze vernieuwende cao-inzet aangeboden aan de cao-onderhandelaar namens Transavia. Ondanks de vernieuwende inhoud en het krachtige mandaat van de leden, liet de directie op 31 oktober jl. weten geen aanleiding te zien om met ons in gesprek te gaan. Een gemiste kans!

 

Heeft Transavia geen oren naar vernieuwing?

In de cao-inzet van FNV Transavia Cabine zijn vernieuwende voorstellen opgenomen. Voorstellen die via democratische ledenraadpleging zijn voorgelegd aan de achterban en unaniem worden gesteund. Is het niet in belang van Transavia als werkgever en in het belang van het cabinekorps dat ook de diensttijd van seizoencontracten meetelt bij vakantie en jubileum? Dat seizoeners in ieder geval aanspraak maken op WW? Dat het aantal beschikbare dagen voor deeltijders eerlijk wordt? Dat er een compensatie is voor het afwijzen van een snipperdag? Dat een seizoener – net zoals iedere andere werknemer in Nederland – tijdens het contract vakantie kan opnemen? Dat de procedure voor nevenfuncties transparanter wordt? Transavia wil een moderne werkgever zijn en in een krappe arbeidsmarkt gemotiveerd cabinepersoneel aantrekken. Het is een gemiste kans dat zij geen oren heeft naar de vernieuwende cao-inzet van FNV Transavia Cabine!

 

Groei als eis, maar geen toegang tot Ini’s

De directie wil FNV Transavia Cabine pas welkom heten aan de cao-tafel wanneer wij 300 leden vertegenwoordigen. Om dit ledenaantal te bereiken hebben we op 19 oktober jl. verzocht om toegang tot de Ini’s. Het doel is om via de Ini’s in contact te komen met potentiële leden. De schriftelijke reactie van Transavia is volledig in strijd met haar eigen ledeneis: FNV Transavia Cabine is niet welkom bij de Ini’s! Dit wekt de suggestie dat het de directie niet te doen is om representativiteit, maar dat FNV Transavia Cabine de toegang tot collectief overleg wordt belemmerd. Gelukkig groeien we ook zonder de Ini’s: naar aanleiding van onze vernieuwende cao-inzet hebben nieuwe leden zich aangesloten bij FNV Transavia Cabine.

 

Ga ook in gesprek met je collega’s en informeer hen over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

 

Team FNV Transavia Cabine