De voorgestelde cao-inzet heeft unaniem steun gekregen van de leden van FNV Transavia Cabine. Nu de leden hebben ingestemd, hebben de voorstellen een definitieve status gekregen. Vandaag is de cao-inzet van FNV Transavia Cabine aangeboden aan de cao-onderhandelaar namens Transavia en ter kennisgeving gedeeld met VNC.

Vernieuwende inhoud
In de cao-inzet van FNV Transavia Cabine zijn vernieuwende voorstellen opgenomen over loonontwikkeling, gelijke behandeling seizoeners en deeltijders, VE en snipperdagen, roosterzaken en transparantie over nevenfuncties. De integrale cao-inzet en de aanbiedingsbrief zijn openbaar voor iedereen te lezen op onze website:

Definitieve cao-inzet
Aanbiedingsbrief

Krachtig mandaat
De afgelopen periode hebben veel leden van FNV Transavia Cabine meegedacht over de nieuwe cao. Op basis van input van collega’s tijdens inloopsessies op alle meldstations en onze Algemene Ledenvergadering, zijn wij tot een gebalanceerde cao-inzet gekomen. De ledenraadpleging heeft uitgewezen dat deze voorstellen unaniem worden gesteund door de achterban van FNV Transavia Cabine. De definitieve inzet is vandaag aangeboden aan de Transavia cao-delegatie en ook ter kennisgeving gestuurd naar VNC. Op deze manier kan het bedrijf de stem van 140 cabinemedewerkers aangesloten bij FNV Transavia Cabine niet langer negeren! De reactie van de directie op onze cao-inzet wordt uiteraard gedeeld met de aangesloten leden.

Vooralsnog is de directie niet bereid om FNV Transavia Cabine toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Ga daarom in gesprek met je collega’s en informeer hen over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

Team FNV Transavia Cabine