De afgelopen periode is het bestuur via ledenbijeenkomsten op locatie en vele gesprekken met collega’s gekomen tot een gebalanceerde cao-inzet die recht doet aan de diverse wensen van het korps. FNV Transavia Cabine vraagt aan haar leden mandaat voor deze cao-inzet. Stemmen kan tot dinsdag 23 oktober 24:00 uur op www.fnvschiphol.nl/hvcabine.

Verfrissend totaalpakket
In de cao-inzet zijn voorstellen opgenomen over loonontwikkeling, gelijke behandeling seizoeners en deeltijders, VE en snipperdagen, roosterzaken en transparantie over nevenfuncties. De afgelopen periode hebben veel leden van FNV Transavia Cabine input gegeven. Via ophaalsessies op Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam zijn wij gekomen tot een gebalanceerde cao-inzet. Kijkend naar de huidige situatie, zien wij dat het beter gaat Transavia dan ooit. Dat is mede te danken aan de vele offers die het cabinekorps de afgelopen jaren heeft gebracht. Nu Transavia groeit, moet er ook ruimte komen om te investeren in het cabinekorps. Lees de volledige concept cao-inzet op onze website.

Proces
Wanneer de voorgestelde cao-inzet het mandaat krijgt van de achterban, wordt deze aangeboden aan de directie van Transavia. Op deze manier kan het bedrijf de stem van 140 cabinemedewerkers aangesloten bij FNV Transavia Cabine niet langer negeren. De reactie van de directie op onze cao-inzet wordt uiteraard gedeeld met de aangesloten leden. Vooralsnog is de directie niet bereid om FNV Transavia Cabine toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Ga daarom in gesprek met je collega’s en informeer hem over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

Jouw stem telt
De cao-inzet wordt door middel van deze ledenraadpleging voorgelegd aan alle FNV-leden die werkzaam zijn bij Transavia in de cabine. Jouw stem telt, stem daarom voor dinsdag 23 oktober 24:00 uur via het stemformulier op www.fnvschiphol.nl/hvcabine. Maak gebruik van je stemrecht!

Team FNV Transavia Cabine