Iets langer dan een maand geleden sloten wij een akkoord op hoofdlijnen over een nieuwe cao voor het Transavia cabinepersoneel. In de vorige nieuwsbrief en tijdens een tweetal ledenbijeenkomsten hebben we jullie destijds meegenomen in de inhoud. Inmiddels is de uitgewerkte protocoltekst gereed om aan onze leden ter stemming voor te leggen. In deze nieuwsbrief vinden jullie een link om je stem uit te brengen en gaan we nog eens in op de inhoud.

Positief advies

Wij leggen het protocol positief aan jullie voor. Wij zijn niet doof voor de kritiek die wij de afgelopen weken hebben gehoord en we zijn ons ervan bewust dat we er met dit eventuele akkoord nog lang niet zijn. Er is nog altijd veel ruimte voor verbetering, maar niet alles is op te lossen in een cao met een looptijd van slechts één jaar. Wij hopen dat jullie vóór het akkoord willen stemmen.

Er zitten veel  verbeteringen in deze cao. Na jaren stilstand doen we eindelijk wat aan de koopkracht van het cabinepersoneel. Binnen één jaar stijgen de lonen met iets meer dan 9%. De parkeerkosten worden volledig vergoed door Transavia en jullie routekosten gaan omhoog en worden eindelijk gelijk getrokken met die van de cockpit. Dit was jarenlang een doorn in ons oog. Voor de jongere collega’s is er het goede nieuws dat de jeugdschalen komen te vervallen en terugkerende CA1’s kunnen straks stappen zetten in het loongebouw. Tot slot krijgt iedereen toegang tot een vitaliteitsbudget van €700,- bruto. De overige afspraken zijn te lezen in het volledige protocol.

Deeltijd

Transavia introduceert ook nieuwe deeltijdafspraken voor collega’s die nog in dienst moeten komen. Voor alle huidige collega’s verandert er niets op het gebied van de deeltijdmogelijkheden. Transavia geeft aan dat deze afspraak nodig is om naar de toekomst toe meer ruimte in de roosters te genereren en het wellicht mogelijk te maken voor het fulltime personeel om zo nu en dan van een burgermansweekend te genieten. Wij hebben Transavia gewezen op de risico’s van twee deeltijdafspraken die naast elkaar bestaan en hebben gewaarschuwd voor de minder aantrekkelijke kanten van de nieuwe afspraak. Het deeltijdvoorstel moet nog verder worden uitgewerkt , daarin pakken wij ook onze rol. Eén ding hebben we al vastgelegd, ook de toekomstige medewerkers mogen er niet op achteruit gaan in vergelijking tot de huidige cao.

Op WRR-gebied is er nog een afspraak gemaakt die voor iedereen geldt. De maximale diensttijd die op het moment gemaakt kan worden is 160 uren per 28 dagen (deeltijd naar rato). Deze wordt aangepast naar maximaal 150 uren (deeltijd naar rato). Dit heeft geen invloed op de contracturen en het salaris.

Korte looptijd

De noodzaak om afspraken te maken die jullie direct merken in je portemonnee is groot en we zijn blij dat dit gelukt is. Er blijft echter nog voldoende zaken over om in volgende cao’s op te pakken. We hebben er nu voor gekozen om zoveel mogelijk financiële verbeteringen in een kortlopende cao te verpakken. De complexere vraagstukken (bijv. Airbustoeslag) moeten we oppakken in het volgende cao. Met een looptijd tot maart 2023 kunnen we over een paar maanden alweer aan de slag met de voorbereidingen voor de nieuwe cao.   

Donkere wolken

Het blijft onzeker in de luchtvaart. Stijgende brandstofprijzen, oorlog in de Oekraïne, angst voor een nieuwe golf van het Corona-virus en sinds kort ook de politieke druk op het beperken van het aantal vluchten op Schiphol. Transavia zal mogelijk terughoudend zijn met de investeringen die het wil doen en dat zal het lastiger maken om goede afspraken te maken voor het cabinepersoneel. We hopen natuurlijk dat het uiteindelijk allemaal meevalt, maar rekening houdend met een “worst case scenario” hopen we nu op een positieve uitkomst van de stemming. 

Stemmen

Nu is het de beurt aan onze leden. We willen jullie vragen om de afspraken uit het protocol nog eens goed tot je te nemen. Het protocol is hier te lezen. Breng daarna hier je stem uit. Alleen de stemmen van FNV leden werkzaam bij Transavia cabine worden geteld. Collega’s die lid willen worden hebben direct stemrecht. Stemmen kan tot dinsdag 19 juli. Zodra de stemmen zijn geteld brengen we jullie op de hoogte.

Wij hopen op veel wijsheid. Bij vragen zijn we bereikbaar via info@fnvtransaviacabine.nl.

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE