Veel leden van FNV Transavia cabine hebben gestemd over het cao-resultaat. Voor 55% was de inhoud onvoldoende om in te stemmen, 45% heeft voor de cao gestemd. Wij hebben Transavia over deze uitslag geïnformeerd. VNC heeft laten weten dat er een krappe meerderheid akkoord is, waardoor er in principe een cao tot stand is gekomen. Tegelijkertijd nemen zowel Transavia als de cabinebonden het signaal van de leden heel serieus. Afgesproken is daarom dat we op korte termijn met de drie cao-partijen in gesprek gaan om de ontstane situatie te bespreken. Wanneer dit gesprek heeft plaatsgevonden, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Bestuur FNV Transavia Cabine