Al meer dan een jaar wordt er achter de schermen gebouwd aan een nieuwe Werk- en Rusttijden Regeling (WRR). Weet jij wat er op tafel ligt? De WRR bepaalt voor ons als vliegende personeel niet alleen ons werk, maar ook ons privéleven. De beperkte informatie die we als FNV Transavia Cabine in ons bezit hebben, roept veel vragen op. Leveren we per saldo rust in? En gaat ook het recht op het minimaal aantal weekenddagen omlaag? Er zijn al geluiden in het cabinekorps om de WRR te laten zoals het is. We roepen cao-partijen op om transparant te zijn over dit belangrijkste proces én roepen deelnemers aan de crewtest op om hun ervaringen met ons te delen!

Wees transparant over de nieuwe WRR!

Op 6 september vorig jaar hebben Transavia en VNC in het cao-onderhandelingsresultaat afgesproken om Tbids en een nieuwe WRR te introduceren. Vorige maand zijn er een aantal Roadshow presentaties geweest die door enkele collega’s zijn bezocht die in hun vrije tijd konden komen. Op social media hebben cabinecollega’s gevraagd om de gepresenteerde informatie met het gehele korps te delen. Wij zijn als transparante en democratische cabinebond zeer verbaasd dat er op deze vraag door Transavia negatief is gereageerd. Waarom komt er geen bericht op T-net met alle informatie die over de WRR beschikbaar is? Waarom worden er geen ingeroosterde presentaties tijdens werktijd georganiseerd voor al het cabinepersoneel? FNV Transavia Cabine pleit voor transparantie over dit belangrijke proces, de sleutel tot succes ligt immers bij de betrokkenheid van de cabinecrew!

Leveren we per saldo rust in?

De beperkte informatie die we hebben verzameld roept veel vragen op. Volgens de bij ons bekende informatie leveren we rust in na lange(re) vluchten en krijgen we op papier meer rust na korte(re) vluchten. Na bijvoorbeeld een Las Palmas met afmelden om 16:00 uur heb je straks niet langer 24 uur rust, maar ben je vanaf 07:00 uur weer indeelbaar. In ruil daarvoor is in de nieuwe WRR de minimale rust vastgesteld op 14 uur, ook na korte vluchten. In de huidige WRR is dat 12 uur. Maar zit er vaak toch al niet minimaal 14 uur tussen onze vluchten? Als de nieuwe WRR in de praktijk neerkomt op rust inleveren op verre vluchten en geen rust erbij op korte vluchten, dan leveren we per saldo rust in!

Minder recht op weekenddagen?

De verdeling van burgermansweekenden, een behoefte die topprioriteit heeft bij het cabinekorps, wordt niet meegenomen in de nieuwe WRR. Dit is een gemiste kans om een lang vervulde wens van onze achterban te realiseren. Op basis van de verstrekte informatie lijkt het zo te zijn we ook kwalitatief slechtere weekenden krijgen: in de nieuwe WRR zijn weekenden van 48 uur en zelfs van 1 dag mogelijk. Ook lijkt het erop of het minimale recht op weekenddagen in de nieuwe WRR omlaag gaat. We hebben nu per 28 dagen minimaal recht op 256 uur vrije tijd (dit zijn 10,67 dagen). Zover ons bekend geeft de nieuwe WRR per 28 dagen recht op 10 weekenddagen. Op jaarbasis betekent dit dat het minimum aan weekenddagen omlaag gaat met bijna 9 dagen!

Deel je ervaringen van de crewtest!

Van 14 januari tot 10 februari doen circa 100 cabinecollega’s mee aan de crewtest. Zij vliegen op basis van de nieuw voorgestelde WRR. Wij roepen alle deelnemers, lid of niet lid, op om hun ervaringen met ons te delen via transaviacabine@fnv.nl. FNV Transavia Cabine is een kritische en transparante cabinebond, wij houden namens onze leden de invoering van de nieuwe WRR scherp in de gaten!

Vooralsnog is de directie niet bereid om FNV Transavia Cabine toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Ga daarom in gesprek met je collega’s en informeer hen over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

Team FNV Transavia Cabine