Op de helpdesk van FNV Transavia Cabine zijn telefonisch en per mail vragen binnengekomen over de toelating tot de promotietrajecten. Deze FNV leden vragen zich af of de senioriteitsafspraken uit de cao zijn gerespecteerd bij de selectie van kandidaten die deze maand starten met hun promotie tot purser.

Transavia is een pilot gestart waarin CA’s opgeleid zijn tot een purser profiel. Op basis van onze informatie zijn minder senioren collega’s toegelaten tot deze pilot. Dit heeft tot gevolg dat op dit moment bij de promo van mei minder senioren collega’s worden ingedeeld. Voor deze leden, en wellicht meerdere Transavia cabine collega’s, brengt deze situatie aanzienlijke consequenties met zich mee.

Wij hebben bij Transavia de volgende vragen gesteld:

  • Hoe past Transavia de cao in de praktijk toe bij de purser promotietrajecten?
  • Bepaalt Transavia de volgorde van toelating tot de promo op basis van de datum van geschiktheid of op basis van senioriteit?
  • Hoe heeft de selectie van kandidaten voor de pilot plaatsgevonden?
  • Klopt het dat door deze pilot cabine collega’s met een lagere senioriteit, eerder aan hun promotietraject starten dan meer senioren collega’s? Zo ja, hoe ziet Transavia deze situatie in het licht van de senioriteitsafspraken uit de cao?

Transavia heeft in een reactie laten weten dat het vraagstuk bij hen bekend is. Zij voeren hierover intern overleg en gaan zo snel mogelijk communiceren over dit onderwerp. Ook wordt er contact gelegd met FNV Transavia Cabine over de situatie van individuele leden die we bij het bedrijf hebben aangedragen.

Heb jij vragen over het promotietraject?
Laat het ons weten door een mail te sturen naar transaviacabine@fnv.nl

 

Team FNV transavia cabine