De nieuwe vakbond bij Transavia groeit!

In zeer korte tijd hebben 120 cabine collega’s zich aangesloten bij de nieuwe professionele vakbond voor het cabinepersoneel. Dit is nog maar het begin: vrijwel iedere dag melden nieuwe leden zich aan bij FNV Transavia Cabine. Per brief hebben wij Transavia vandaag vriendelijk, doch dringend verzocht om ons te erkennen als cao-partij. Wij gaan ervan uit dat de directie de stem van 120 cabine medewerkers niet zal negeren en ingaat op ons verzoek.

 

Begin dit jaar heeft het bestuur van FNV Transavia Cabine met een lager ledenaantal al eerder erkenning als cao-partij aangevraagd. De directie van Transavia heeft in haar reactie laten weten dat ze gezien het ledenaantal geen noodzaak te zien om FNV Transavia Cabine te erkennen als cao-partij. Wij leggen ons hier niet bij neer en hebben vandaag per brief nadrukkelijk toegelicht waarom we een representatieve vakbond zijn. Met ons huidige ledenaantal zijn we zelfs groter dan de vakbonden voor grondpersoneel.

 

Wij gaan dan ook uit van een positieve reactie van de directie op ons verzoek tot erkenning. Team FNV Transavia Cabine kijkt uit naar een positieve en constructieve samenwerking met zowel de directie als de andere bond aan de cao-tafel. Wanneer we een reactie ontvangen van de directie op ons verzoek, gaan we onze leden zo snel mogelijk informeren.

Sluit je ook aan bij FNV Transavia Cabine voor een stevig en professioneel geluid bij Transavia, zeker nu!