De afgelopen weken hebben we diverse signalen gekregen van leden die net als wij vraagtekens zetten bij het behaalde onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. FNV Transavia Cabine maakt zich zorgen om de mogelijke wijzigingen van de WRR (Werk en Rusttijden Regeling), die uit dit onderhandelingsresultaat kunnen voortvloeien.

Cao historie

De laatste twee afgesloten cao’s bevatten kostenbesparingen van Transavia. De onderhandelaars hebben de afweging gemaakt om de WRR te beschermen en daarvoor in te stemmen met andere voorstellen van de directie. Zo hebben we geen structurele loonsverhoging geëist, zijn de trede stijgingen voor twee jaar bevroren en hebben we de regeling ingeleverd dat zwangere collega’s geen werk te verrichten tegen 60% loon. Onder het mom van “handen af van de WRR” is door de vakbonden tijdens deze cao-rondes de WRR beschermd.

Vraagtekens bij WRR aanpassing

Nu er in het onderhandelingsresultaat is afgesproken om te komen tot een vereenvoudigde werkset in de WRR, zien wij dit als risico. Volgens de directie moet dit leiden tot gezondere roosters en invoering van het T-Bids voor cabine. Dit automatische bied- en indelingssysteem is al in gebruik bij de cockpit en de vliegers zijn hier lang niet allemaal positief over. De directie van Transavia geeft aan met de nieuwe WRR voor cabine meer te willen aansluiten bij de WRR van de cockpit.

De herziening van de WRR is op voorhand in een cao-resultaat vastgelegd, terwijl we niet weten wat de mogelijke consequenties hiervan zijn. Wij vrezen dat de directie mogelijk opnieuw de voorstellen uit het verleden op tafel legt. Is nu de rustfactor in gevaar? Gaan we de 10-uursregel loslaten? Kunnen de weekenden straks op meer tijdstippen ingaan?

Open voor gesprek

Wij zijn een professionele vakbond en staan altijd open voor overleg. Wij voelen er niets voor om op voorhand in een onderhandelingsresultaat vast te leggen dat de WRR wordt gewijzigd, terwijl we niet weten wat de mogelijke consequenties hiervan van zijn. Om elkaar en de werkgever scherp te houden en zo de belangen van de cabine collega’s zo goed mogelijk te behartigen, nemen wij graag namens onze leden plaats aan de cao-tafel. Wees welkom bij FNV Transavia Cabine en zet jouw mening om in een stevig collectief geluid. Voor de FNV Transavia Cabine concept cao-voorstellenlijst, klik hier

Transavia heeft aan de grondbonden laten blijken dat de salarisverhoging geen kostenverhoging is, maar uit de WRR zal worden gehaald…

Wij roepen alle cabine collega’s nogmaals op goed over dit cao-resultaat na te denken.

 

Team FNV Transavia Cabine