Beste collega’s,

 

Op 11 mei heeft FNV Transavia Cabine met 120 leden erkenning als cao-partij aangevraagd. Het is erg teleurstellend dat de directie van Transavia op 9 juni heeft gereageerd dat zij ons vooralsnog niet willen toelaten tot de cao-tafel. De directie gaat ervan uit dat de diverse stemmen onder de cabine medewerkers vertegenwoordigd worden in de huidige overlegsituatie met één vakbond. Het is des te pijnlijker dat het recent gesloten onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao door het cabinepersoneel is weggestemd. Het zou de directie sieren om in hun streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor cao-afspraken, op ons verzoek tot erkenning in te gaan.

 

Meten met twee maten

De stem van 120 cabinecollega’s die zijn aangesloten bij FNV Transavia Cabine wordt volledig genegeerd door de directie. De directie kiest ervoor om alleen met de huidige cabinevakbond overleg te voeren, tenzij ons ledenaantal boven dat van hen uitstijgt. Deze eis is ongebruikelijk, zeker voor de directie van Transavia die met grondbonden overlegt die verhoudingsgewijs veel minder leden vertegenwoordigen! Blijkbaar is er koudwatervrees om FNV Transavia Cabine toe te laten als derde partij, juist om alle gesprekspartners scherp te houden.

 

Onderhandelingsresultaat afgewezen

FNV Transavia Cabine heeft haar zorgen geuit over het afgesproken cao-onderhandelingsresultaat voor het Transavia cabinepersoneel. Ten eerste hebben we gewezen op het magere loonbod. Na jarenlange stilstand en stevige bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden verdient het korps een goede loonsverhoging. Ook hebben we onze zorgen geuit over de mogelijke negatieve gevolgen van een gewijzigde Werk en Rusttijden Regeling die uit dit onderhandelingsresultaat kunnen voortvloeien. Dat het onderhandelingsresultaat is afgewezen, geeft aan dat deze zorgen breed leven ons het korps. Nu cao-partijen opnieuw in overleg gaan over de cao voor het cabinepersoneel, sluit FNV Transavia Cabine hier graag bij aan. Investeren in het korps staat centraal in onze cao-inzet.

 

Breed draagvlak

Uiteindelijk is het streven van alle cao-partijen om afspraken te maken die zo breed mogelijk worden gedragen door de werknemers. Zeker bij het cabinepersoneel hebben cao-afspraken grote impact op de inrichting van het vak en de werk-privé balans. Door een tweede vakbond met een andere achtergrond en expertise toe te laten tot het collectieve overleg, worden de verschillende geluiden onder het cabinepersoneel beter vertegenwoordigd. Vanuit dit streven beraden wij ons op juridische stappen om desnoods via deze weg erkenning te krijgen als cao-partij.

 

Open, eerlijk en transparant

Ondanks dit moeizame erkenningsproces kijkt FNV Transavia Cabine uit naar een positieve samenwerking met de huidige onderhandelingspartijen. FNV Transavia Cabine is een professionele en transparante vakbond. We hebben er vertrouwen in dat we in constructief cao-overleg gezamenlijk tot afspraken komen die bijdragen aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vak.

 

Werf een nieuw lid en ontvang € 10,=!
Bij FNV Transavia Cabine beslissen de leden. Hoe meer leden, hoe meer invloed. Daarom willen wij je nogmaals wijzen op de volgende actie: voor ieder nieuw lid die jij inschrijft, storten wij € 10,= op jouw rekening. Wanneer sprake is van een introductielidmaatschap, wordt de wervingspremie uitgekeerd als dit na vier maanden wordt omgezet naar een regulier lidmaatschap.

 

Laat FNV Transavia Cabine verder groeien. Samen kunnen wij zorgen voor een stevig en professioneel geluid bij Transavia, zeker nu!

 

Team FNV Transavia cabine