Na jaren van koopkrachtverlies en stevige bezuinigingen op onze arbeidsvoorwaarden, vindt FNV Transavia Cabine dat het tijd is voor waardering voor het korps. Het onderhandelingsresultaat voor de cao voor het Transavia cabinepersoneel was te mager en is terecht afgewezen. Wij roepen de directie daarom op om een goed cao-akkoord te sluiten en ook FNV Transavia Cabine te betrekken bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Laat ook jouw stem horen en teken nu de petitie op onze website.

 

Belangrijke uitgangspunten voor een nieuwe cao zijn onder andere:

· Een goede loonsverhoging van 2,5%;

· Transavia levert als verdedigingsinstrument tegen de Low Cost Carriers een flinke bijdrage aan de zeer positieve resultaten van de KLM Groep. Net als onze KLM-collega’s willen wij meedelen in de winstdeling van de KLM Groep;

· Het toewijzen van een snipperdag komt steeds meer onder druk te staan. Transavia moet de planning op orde hebben en zorgen voor voldoende bezetting, zodat medewerkers een snipperdag kunnen opnemen. De aanvraag van een snipperdag moet gegarandeerd zijn;

· De diensttijd van medewerkers met seizoenscontracten mee laten tellen in de jubileumregeling en de vakantieregeling.

Wij roepen de directie van Transavia op om op het verzoek tot erkenning van FNV Transavia Cabine in te gaan. Dit zal leiden tot een zo breed mogelijk draagvlak voor cao-afspraken. De petitie van FNV Transavia Cabine is binnen een paar dagen al door meer dan 100 cabinecollega’s getekend. Alle cabinecollega’s, lid en niet-lid, kunnen de petitie tekenen via onze website.