Eind vorige week heeft het kabinet de voorwaarden voor de leningen aan de KLM Groep gepresenteerd. Hoewel nog niet alle details bekend zijn is nu al duidelijk dat deze voorwaarden ook voor Transavia zullen gelden. Het is vreemd dat het kabinet zich bemoeit met de arbeidsvoorwaarden van werknemers, dit is normaal gesproken het terrein van vakbonden en werkgevers.

Lening Kabinet

De ministers Hoekstra (Financiën) en van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben vrijdag het steunpakket aan de KLM toegelicht. De overheid staat garant voor een banklening van 2,4 miljard en stelt daarnaast een directe lening beschikbaar van 1 miljard. Deze week wordt het steunpakket besproken in de Tweede Kamer. Er zijn diverse voorwaarden aan de lening verbonden die ook impact kunnen hebben op Transavia. Alle voorwaarden zijn terug te lezen in de kamerbrief, de belangrijkste voorwaarden bespreken we hieronder.

Nachtvluchten

De overheid eist dat de KLM Groep het aantal nachtvluchten op Schiphol vermindert. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze afspraak verschilt van eerdere toezeggingen van de KLM Groep om het aantal nachtvluchten te verminderen, maar gezien het aantal nachtvluchten dat door Transavia wordt uitgevoerd kan het bedrijf mogelijk hard worden geraakt.

Herstructurering met loonoffer

De KLM groep moet van de overheid gaan bezuinigen. Vóór 1 oktober moet de KLM Groep, samen met externe adviseurs, een herstructureringsplan opstellen waarmee ze een kostenbesparing van 15% realiseert. In de kamerbrief valt te lezen dat de overheid een deel van die besparing wil realiseren via een loonoffer van de medewerkers van de KLM Groep. Bovenmodale inkomens vanaf €36.500 per jaar worden met een lineair oplopend percentage gekort tot 10% bij 2x modaal en 20% bij 3x modaal. Een snelle blik op het loongebouw leert ons dat de impact van het loonoffer zich beperkt tot pursers vanaf trede 7.

Impact

Er is echter nog veel onduidelijk over de uitwerking van het steunpakket. Transavia lijkt zelf ook nog in het duister te tasten en heeft aangegeven niet meer gelezen te hebben dan bovenstaande kamerbrief. Er is dus ook nog geen overleg geweest over het steunpakket tussen Transavia en de vakbonden. Naar verwachting gaat dit in augustus gebeuren. Ondertussen gaan in juli wel de gesprekken over het Sociaal Plan verder. Wat FNV Transavia Cabine betreft zijn de aangekondigde maatregelen van de overheid, de VVR en het Sociaal Plan communicerende vaten en moeten we dit alles in zijn totaliteit beschouwen. In elk scenario staat behoud van werkgelegenheid voorop.

Winstuitkering 2019

Over de winstuitkering 2019 is aan de cabinevakbonden niets verteld. In een videoboodschap is gezegd dat deze niet weg is, maar we er niet op kunnen rekenen dat deze dit jaar wordt uitgekeerd. Daarbij geeft Transavia eveneens aan dat ze verwachten dat hierover een akkoord met de vakbonden te bereiken is. Hiermee loopt Transavia behoorlijk op de feiten vooruit. De winstuitkering en uitstel daarvan is een afspraak met de vakbonden, deze kunnen alleen na instemming wijzigen. Een verzoek tot uitstel hebben wij nog niet ontvangen. Wij hebben Transavia laten weten dat wij onaangenaam verrast zijn door de mededeling in de videoboodschap.

Digitale Bijeenkomst

Omdat we ons voor kunnen stellen dat de ontwikkelingen van de afgelopen tijd behoorlijk wat vragen oproepen willen we graag een digitale bijeenkomst organiseren op donderdag 9 juli om 15.30u. De bijeenkomst zal een Q&A worden waarbij jullie vragen kunnen stellen over bovenstaande ontwikkelingen en natuurlijk ook over de VVR. Aanmelden kan via: https://zoom.us/meeting/register/tJcucOGrrD4vGdOSgGX3qYFwZn85JkS4icLl .

Tot donderdag 9 juli!

Team FNV Transavia Cabine