In de nieuwsbrief van 2 juli hebben wij stilgestaan bij de staatssteun die het kabinet aan de KLM Groep heeft verleend. Inmiddels is er vanuit zowel de tweede kamer als vanuit Europa groen licht gegeven. Aan de staatssteun kleven voorwaarden die ook Transavia zullen raken. Veel zaken zijn nog onduidelijk en worden bepaald aan de onderhandelingstafels bij KLM. Daarom leek het ons goed om jullie op de hoogte te brengen van de activiteiten van onze collega’s bij KLM cabine.

Opheldering

FNV Luchtvaart, FNV Cabine en twee andere bonden die KLM werknemers vertegenwoordigen hebben een brief gestuurd aan het ministerie van financiën. Het doel is om met het ministerie overleg te hebben en zo opheldering te krijgen over het KLM steunpakket. Inmiddels heeft het ministerie bevestigd dat in de tweede helft van augustus er een overleg zal zijn tussen de bonden en een topambtenaar die namens het ministerie de onderhandelingen met KLM heeft gevoerd. Deze opheldering is voor ons van belang voor de overleggen die gaan plaatsvinden met Transavia over de toekomst, de kostenbesparingen en de mogelijke effecten op de arbeidsvoorwaarden.

Handen vrij

De voorwaarden in het steunpakket zijn een werkgeverspakket, ze zijn niet tot stand gekomen in overleg met de vakbonden. Er staan arbeidsvoorwaardelijke offers in, zonder dat werknemers daar iets voor terugzien. Er staan bijvoorbeeld geen voorwaarden in over het behoud van werkgelegenheid. De bonden bij KLM hebben dan ook aangegeven dat zij zich niet gebonden voelen aan de afspraken die gemaakt zijn tussen kabinet en werkgever.

Gespreksonderwerpen

Tijdens het overleg met het ministerie in augustus gaan onze collega’s opheldering vragen over vijf zaken:

1. Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden in het steunpakket terecht gekomen?

In het steunpakket zijn ook voorwaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden opgenomen. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit op initiatief van de onderneming is ingebracht. KLM geeft bij de bonden aan dat het ministerie het initiatief hiertoe heeft genomen.

2. Hoe ziet de minister de vrijheid van collectieve onderhandeling?

Arbeidsvoorwaarden bij KLM en haar dochters komen tot stand tussen vakbonden en de werkgevers. U heeft in dit steunpakket gedetailleerde eisen opgenomen over arbeidsvoorwaarden. Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling van vakbonden. U heeft de Kamerleden laten weten dat dit geen dictaat is en dat er ruimte is voor cao-partijen. KLM stelt echter dat u dit wel als dictaat heeft opgelegd.

3. Hoe gaat de minister de moties uitvoeren?

Er zijn twee moties aangenomen door de Tweede Kamer: over het ontzien van werknemers die 1,5 keer modaal verdienen en over arbeidsomstandigheden. KLM geeft aan dat deze moties niet tot aanpassing van de voorwaarden door het ministerie hebben geleid.

4. Waarom zijn er geen voorwaarden afgesproken over (kwaliteit van) werkgelegenheid?

Voor ons als vakbonden is het essentieel om afspraken over kwaliteit en behoud van werkgelegenheid te maken. U heeft hier geen voorwaarden over opgenomen, voorwaarden die juist richting hadden kunnen geven aan de toekomst van de KLM Groep.

5. Waarom ontvangen wij als bonden niet dezelfde informatie als KLM?

De details die niet staan vermeld in de openbare kamerbrief, heeft KLM van het ministerie ontvangen. Wij ontvangen graag de details, de termsheets, rechtstreeks van het ministerie als partij die deze heeft opgesteld.

Rol Transavia

Zoals gezegd vinden de meeste gesprekken plaats op KLM tafels. Transavia lijkt hierin te volgen. In de derde week van augustus gaan wij met Transavia in gesprek over hun kijk op bovenstaande en krijgen we tekst en uitleg over de toekomst van het bedrijf. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Team FNV Transavia Cabine