De afgelopen periode is er, ondanks hitte, volop overleg geweest tussen Transavia en FNV Transavia Cabine. In onderstaande nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van een verlengde flexibiliteitsafspraak en het vervolgtraject met Transavia. 

Verlenging flexibiliteitsmaatregelen

Afgelopen week, tijdens het wekelijkse “Corona-overleg”, heeft Transavia ons verzocht om de afwijking op de -2/+2 regel uit de cao te verlengen met 1,5 maand. De originele afspraak was van tijdelijke aard en loopt af op 16 augustus. Het doel van de afspraak was om Transavia tijdens de heropstart van haar productie meer flexibiliteit te geven bij een wijziging van het schema.

De opstart ligt inmiddels achter ons en Transavia zit op het moment ruim in het jasje wat betreft crew, daarom zien wij niet de noodzaak om de afspraak direct met 1,5 maand te verlengen.

Wel zijn we overeengekomen dat Transavia nog twee weken extra (tot 1 september) mag afwijken van de -2/+2 regel.  Om meer inzicht te krijgen in de actuele nut en noodzaak van deze maatregel hebben we Transavia gevraagd het bij ons te melden wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze versoepeling. Daarnaast gaan we er van uit dat Transavia de verlenging van twee weken gebruikt om op zoek te gaan naar een alternatieve oplossing.

Inzicht cijfers / stand van zaken

Dinsdag 18 augustus zijn de vakbonden door Transavia uitgenodigd om uitgebreid geïnformeerd te worden over de impact van de “Corona-crisis” op Transavia. De bonden zullen inzicht krijgen in de financiële positie van Transavia, de verwachting rondom de toekomstige productie en wat er nodig is  om het bedrijf weer financieel gezond te krijgen.

Dit zal de basis zijn voor de cao-onderhandelingen die binnenkort zullen starten.

Cao-onderhandelingen

De cao voor cabinepersoneel is op 31 maart verlopen, daarom zullen we binnenkort moeten gaan onderhandelen over een nieuw cao. Begin maart hadden wij nog zicht op een positief cao-traject, nu staan de komende cao-onderhandelingen in het licht van de gevolgen van de Corona-pandemie. De te bespreken onderwerpen zijn daardoor deels anders dan verwacht.

Transavia doet een beroep  op het noodfonds van het kabinet en voelt  zich daarbij gebonden aan de besparingen die zijn opgelegd. Deze besparingen zullen zo breed mogelijk binnen het bedrijf gedragen moeten worden. In welke mate en op welke manier zal onderwerp van discussie zijn.

De cao-overleggen starten komende maand, de exacte data worden momenteel vastgelegd. Uiteraard houden we jullie tijdens dit traject nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen en hebben jullie bij belangrijke beslissingen altijd het laatste woord.

Met vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht via transaviacabine@fnv.nl .

Team Transavia Cabine