Afgelopen dinsdag zijn de grond- en cabinebonden bijgepraat door Transavia over de stand van zaken binnen het bedrijf en de insteek voor de overleggen van de komende weken. De vliegers waren niet bereid om deel te nemen aan het gezamenlijke overleg en zijn op een later moment apart geïnformeerd. 

Gezond bedrijf krijgt zware klappen

Transavia heeft ons meegenomen in de financiële huishouding van het bedrijf. Daaruit komt een beeld naar voren van een bedrijf dat tot aan het begin van de coronacrisis kerngezond was. Er zijn een aantal jaren op rij goede winsten geboekt en de vooruitzichten waren rooskleurig. Met de uitbraak van de corona pandemie ging het luchtruim langzaam op slot en verdampte de vraag naar tickets vrijwel volledig. Het gevolg hiervan is dat Transavia geconfronteerd wordt met de grootste financiële crisis uit haar bestaan. Voor ons allemaal is het nu taak om Transavia terug te krijgen op het niveau van het gezonde bedrijf dat het tot maart 2020 was. Dat kan nog enkele jaren duren. De luchtvaartsector werd als eerste geraakt door deze crisis en zal naar verwachting vrijwel als laatste herstellen. In een positief scenario zou Transavia in 2023 weer op haar oude niveau kunnen zitten. Transavia doet beroep op een deel van de lening die het kabinet aan de KLM Groep verstrekt heeft. Aan deze lening zitten voorwaarden verbonden. De KLM Groep zal onder andere een plan moeten presenteren waarmee 15% kostenbesparing gerealiseerd wordt. De voorwaarden van de lening zijn één op één toepasbaar op Transavia.   

Herstructureringsplan

Transavia heeft de afgelopen weken intern gewerkt aan een herstructureringsplan. In alle lagen van de organisatie is gekeken naar mogelijkheden om de vaste kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Het herstructureringsplan is zo ambitieus dat Transavia hoopt een kostenbesparing van 20% te realiseren. Hiermee gaan ze voorbij aan de voorwaarde van 15% die is gesteld door de overheid, maar volgens Transavia is dit de manier waarop het bedrijf zo snel mogelijk weer winstgevend kan worden. Bij cabine wil Transavia kijken naar het versimpelen van de WRR.

Ingewikkeld traject

Tegen deze achtergrond moet er ook over een cao onderhandeld worden. Hiermee belanden we nu in een situatie waarin gelijktijdig versoberd en verbeterd moet worden. In een vroeg stadium heeft FNV Transavia Cabine aangegeven dat het moeilijk zal zijn om de vaste kosten bij de cabine te verlagen. Op veel zaken is door de jaren heen al flink bespaard en de werkdruk was tot vlak voor de crisis ook bijzonder hoog. Wij zien ook dat ingrijpen in deze ongekende crisis absoluut noodzakelijk is, maar wij willen ervoor waken dat het bedrijf haar doelen niet voorbij streeft. Zoals gezegd was Transavia tot maart 2020, mede dankzij jullie inzet, een kerngezond bedrijf.  

Maandag 24 augustus zal Transavia ons haar plannen voor het versimpelen van de WRR voorleggen en toelichten. In de periode daarna staat een serie overleggen gepland waarin wij het ook gaan hebben over een nieuwe cao. Dat wordt een enorm ingewikkeld traject, waarbij we jullie gezamenlijke denkkracht nodig zullen hebben. We hopen dat jullie de onderhandelingen nauwgezet volgen en actief deelnemen aan onze ledenraadplegingen en bijeenkomsten. Zoals altijd heb je als lid van FNV Transavia Cabine het laatste woord over de uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Met vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht via transaviacabine@fnv.nl .

Team Transavia Cabine