Gisteren, 7 september, heeft het eerste overleg met Transavia naar aanleiding van de herstructurering plaatsgevonden. Aanleiding hiervoor is het herstructureringsplan dat Transavia bedrijfsbreed wil opstellen om te komen tot een grote kostenbesparing. Dit plan moet op 1 oktober klaar zijn en is een voorwaarde voor de staatslening en staatsgaranties aan de KLM Groep. Daarnaast is vandaag een toezegging gedaan door het bedrijf om op ons verzoek ook de komende weken te spreken over een sociaal plan.

Heftige cijfers

Als gevolg van de reisrestricties wordt er de komende periode minder gevlogen dan begin juni werd gehoopt. Het reisadvies voor geheel Spanje is code oranje en vanaf deze ochtend geldt dit ook voor de Griekse eilanden. Naast het feit dat er minder gevlogen wordt, zitten de kisten ook veel minder vol. Er gaan zelfs vluchten weg met minder dan 50 passagiers. Dit betekent dat de inkomsten per vlucht ook nog eens lager zijn dan normaal. De vooruitzichten voor de rest van 2020 zijn zorgwekkend en de kaspositie zal dit jaar onder nul uitkomen. Dit wil zeggen dat het bedrijf ‘in het rood’ zal komen te staan. Het staat buiten kijf dat de huidige financiële situatie slecht is, de cijfers zijn zorgwekkend.

Pas op de plaats

Transavia heeft voor de komende twee jaar een nullijn voorgesteld, dat betekent dat de lonen niet worden verhoogd. Wij hebben aangegeven dat wij bereid zijn om over dergelijke maatregelen, zoals het bevriezen van de lonen, mee te denken. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen van tijdelijke aard zijn. Daarnaast stelt het bedrijf voor de uitkering van de winstdeling 2019 verder uit te stellen. Dit punt ligt erg gevoelig binnen het korps, velen hebben maanden geleden al gerekend op deze inkomstenbron. Ook de lagere barbox inkomsten dragen bij aan het feit dat we de crisis allemaal in onze portemonnee voelen. Wij hebben daarom aangegeven dat wij zorgen hebben over de financiële impact hiervan op onze leden. Gelet op de hoge bonus die Ben Smith heeft ontvangen over de resultaten van 2019, lijkt het niet redelijk de winstdeling aan het cabinepersoneel te onthouden. In het kader van ‘pas op de plaats’ wil Transavia met de cabinebonden in gesprek treden over productiviteitsverbeteringen via de WRR. Wij hebben aangegeven dat er geen draagvlak is voor deze structurele maatregelen.

Bereidheid om te spreken over sociaal plan

FNV Transavia Cabine heeft bij het bedrijf het grote belang aangegeven voor een goed sociaal plan. De toekomst is onzeker, daarom willen we een solide vangnet afspreken voor de situatie dat er ontslagen vallen op grond van bedrijfseconomisch belang. Deze afspraken worden vastgelegd ‘voor het geval dat’: het bedrijf gaat er in de huidige scenario’s van uit dat er geen sprake zal zijn van boventalligheid onder het vaste korps. In dat geval hoeven we geen beroep te doen op het sociaal plan. Voor het geval de situatie zal verslechteren, wil FNV Transavia Cabine in een sociaal plan vrijwillige afspraken maken die boventalligheid beperken. Ook zullen in het sociaal plan afspraken komen te staan die van toepassing zijn als blijkt dat er een overschot aan werknemers is. Aan het sociaal plan kun je als werknemer rechten ontlenen, net zoals aan een cao. Vandaag heeft de delegatie van Transavia toegezegd dat zij, op verzoek van de cabinebonden, wil spreken over een sociaal plan.

Volgende week staat het volgende overleg gepland en brengen we jullie weer op de hoogte.

Bestuur FNV Transavia Cabine