Afgelopen week heeft FNV Transavia Cabine twee moeizame gespreksrondes gehad met de onderhandelingsdelegatie van Transavia. De onderwerpen die op tafel liggen zijn inmiddels bekend en nauw verwant: de noodzakelijke kostenbesparingen, het Sociaal Plan en de cao.  

Kostenbesparingen

Om weer snel winstgevend te zijn en te voldoen aan de overheidseisen voor de noodzakelijke lening is Transavia op zoek naar een kostenbesparing van 20%. De overheid heeft aangegeven dat lonen tot 1,5x modaal (=€54.570,-) hierbij zoveel mogelijk moeten worden ontzien. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten.

Als onderdeel van de totale kostenbesparing heeft Transavia voorgesteld om tot halverwege 2022 geen loonsverhoging toe te kennen. FNV Transavia Cabine voelt zich niet  gebonden aan de eerder genoemde eisen, maar onder bepaalde voorwaarden is dit tijdelijke offer bespreekbaar.  

Gelukkig heeft ook Transavia door dat het bij cabine geen vetpot is en hebben ze aangegeven dat ze jullie maandsalaris zo min mogelijk aan willen tasten. Transavia wil daarom een groot deel van de kostenbesparing halen uit het versoberen van de WRR. Hiervoor is een voorstel gedaan waar volgens Transavia een win-win situatie uit zou moeten kunnen ontstaan. Over de voordelen voor het cabinepersoneel zijn wij onvoldoende overtuigd. Bovendien zijn dit maatregelen met een structurele impact en zijn wij van mening dat het bedrijf in het kader van deze crisis alleen tijdelijke maatregelen nodig heeft. Het versoberen van de WRR lijkt voor FNV Transavia Cabine op deze manier een onbegaanbare weg.   

Sociaal Plan

Zoals gezegd hebben we ook weer gesproken over het Sociaal Plan. Volgens FNV Transavia Cabine moet er een Sociaal Plan komen voor het ‘worst case scenario’ waarin we het cabinepersoneel zoveel mogelijk beschermen tegen gedwongen ontslagen. Transavia ziet de noodzaak van een Sociaal Plan niet, maar is bereid om de bonden hierin tegemoet te komen. Op de inhoud van het Sociaal Plan hebben we de afgelopen dagen aan tafel geen progressie geboekt.

Tijd dringt

Vanuit de overheid is een deadline gesteld om op 1 oktober de plannen voor kostenbesparing en herstructurering te presenteren, waarmee de KLM Groep (en daarmee Transavia) voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Wij voelen de urgentie en willen het noodzakelijke doen om het bedrijf deze crisis door te helpen.

De afspraken die we maken moeten naar draagkracht vergelijkbaar zijn in de verschillende domeinen (Cabine, Grond & Cockpit). Daarvoor moeten we deze afspraken kunnen toetsen. Naar alle waarschijnlijk zal het hierdoor op de laatste momenten aan gaan komen. Het is zorgwekkend dat we tot nu toe weinig progressie boeken aan onze eigen tafel.

Doorbraak

De vakbonden gaan nu gezamenlijk op zoek naar een doorbraak in het proces. Volgende week donderdag staat het volgende overleg op de agenda, daar zullen de sociale partners flinke stappen moeten gaan zetten.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben over dit hele proces, neem dan contact op met transaviacabine@fnv.nl.

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE