Alle werknemers in Nederland hebben recht op vakantie. De wet schrijft voor dat iedere werknemer per jaar recht heeft op vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. In de cao voor het Transavia cabinepersoneel zijn aanvullende afspraken gemaakt over het vakantietegoed en de wijze waarop deze worden ingezet. Transavia is wettelijk verplicht alle werknemers in de gelegenheid te stellen de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit geldt ook voor collega’s met een seizoencontract; zij moeten door Transavia in de gelegenheid worden gesteld de wettelijke vakantiedagen op te nemen gedurende de contractperiode.

 

Aantal vakantiedagen

In de cao voor het Transavia Cabinepersoneel is in bijlage 9 de vakantieregeling opgenomen. De opbouw van vakantie verloopt bij ons via Vakantie Eenheden (VE). Eén VE is gelijk aan 2 uur en 40 minuten. Drie VE staat gelijk aan één vakantiedag. Afhankelijk van het aantal dienstjaren, heeft een fulltimer jaarlijks recht op 66 tot 81 VE. Voor collega’s met een seizoencontract en deeltijders gaat dat naar rato, afhankelijk van de duur van het contract of het deeltijdpercentage. Hieronder is de totale opbouw van de VE weergegeven:

Compensatie feestdagen

De werknemers met een vast dienstverband hebben per kalenderjaar recht op vier extra vrije dagen ter compensatie van het werken op feestdagen. Deze worden snipperdagen genoemd. Er kan één snipperdag per drie maanden worden opgenomen. Voor seizoenmedewerkers geldt dat zij gecompenseerd worden door drie VE (1 vakantiedag) op de teller.

 

Aanvragen vakantie vaste contracten

In de cao is ook het aanvragen van zomer- en winterverlof opgenomen. Werknemers met een vast dienstverband dienen hun zomerverlof voor 1 februari in te dienen. Deze wordt dan uiterlijk 1 maart gepubliceerd. Indien je zelf geen zomerverlof aanvraagt, mag Transavia maximaal de helft van de VE indelen in de periode 1 april en 1 oktober. Het winterverlof dient voor 1 augustus te worden aangevraagd en wordt uiterlijk 1 september gepubliceerd.  Indien je zelf geen winterverlof aanvraagt, mag Transavia de resterende VE indelen, met uitzondering van 15 VE, in de periode van 1 oktober en 1 april. Medewerkers met een vast dienstverband kunnen vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Stel dat je meer dan 15 VE mee wil nemen naar volgend jaar dan dien je dit verzoek ook voor 1 augustus in te dienen bij de unit coach. Dit verzoek tot sparen kan alleen gemotiveerd door Transavia worden afgewezen. Niet opgenomen snipperdagen worden omgezet in VE (3 per niet opgenomen snipperdag) en bijgeboekt op de VE-teller van het nieuwe jaar.

 

Vakantieproblemen bij INI’s

Werknemers die na 1 februari in dienst treden (ini’s en herindiensttreders) krijgen hun zomerverlof ingedeeld op een door het hoofd dienst cabine te bepalen tijdstip. Wij raden je ten allen tijden aan tijdig een verzoek in te dienen, zodat Transavia met jouw wens rekening kan houden. Wat wij helaas zien is dat veel initials in hun seizoen slechts een week vakantie ingedeeld krijgen. De mogelijkheid bestaat om de resterende vakantiedagen met goed geluk door middel van losse dagen of een gegarandeerd verzoek op te nemen. Echter is het voor veel initials niet mogelijk om de wettelijke vakantietegoeden op te nemen tijdens hun zomercontract bij Transavia. Veel collega’s hebben bij het einde van het seizoen VE over, welke dan worden uitbetaald (deze uitbetaling valt in een hoger belastingtarief). Wij wijzen hen er nogmaals op dat Transavia jou in de gelegenheid moet stellen om minimaal de wettelijke vakantiedagen op te nemen tijdens de contractperiode. Wens jij je vakantiedagen op te maken, bespreek dit dan tijdig met Transavia.

 

Wat zijn jouw ervaringen met het opnemen van vakantie en snipperdagen? FNV Transavia Cabine hoort ze graag en is altijd bereikbaar voor advies via transaviacabine@fnv.nl.