FNV Transavia Cabine wil aan de cao-tafel om haar leden een stem te geven, maar Transavia blijft dit weigeren. Eind september hebben we de directie met een sommatie een laatste kans geboden aan om een rechtsgang te voorkomen. Omdat het bedrijf hierdoor ook niet op andere gedachten is gebracht, stuurt FNV Transavia Cabine een dagvaarding naar Transavia.

 

Dagvaarding wordt gestuurd

De directie negeert volledig de stem van 130 cabinecollega’s die zich hebben aangesloten bij FNV Transavia Cabine. Er zijn heel veel stappen genomen om deze leden een stem te geven. Sinds begin dit jaar zijn er brieven uitgewisseld, is een petitie met 227 handtekeningen aangeboden, hebben we een uitgebreid kennismakingsgesprek met Transavia gevoerd en recent een sommatie gestuurd om FNV Transavia Cabine als gesprekspartner te erkennen. Dit alles heeft niet geleid tot een uitnodiging van Transavia. De directie blijft volharden in haar standpunt dat FNV Transavia Cabine pas wordt uitgenodigd wanneer we meer leden vertegenwoordigen dan VNC. Onbegrijpelijk. Er rest ons nu geen andere keuze dan Transavia te dagvaarden, met als doel om een plek aan de overlegtafel af te dwingen. Hierover hebben we vandaag (vrijdag) de directie van Transavia geïnformeerd. De stem van de collega’s die zijn aangesloten bij de grootste landelijke vakbond van Nederland moet worden gehoord!

Onze kritische blik

FNV Transavia Cabine is kritisch op de keuzes die bij Transavia worden gemaakt en op het arbeidsvoorwaardenpakket voor het cabinepersoneel. Deze kritische houding is ook hard nodig, want wij willen het cabinepersoneel mee laten delen in het succes van het bedrijf. Wij gaan voor een cao waaruit meer waardering en respect blijkt voor alle collega’s en de vele geleverde offers. De directie heeft laten weten dat één van de redenen dat we niet worden toegelaten is dat we volgens hen ‘polariserend’ zijn richting het bedrijf. Wat ons betreft is het contact tussen FNV Transavia Cabine en de directie goed. Als professionele cabinebond zijn we zacht op de relatie, hard op de inhoud. Het is juist in het belang van de directie om te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor cao-afspraken en daarom deze nieuwe cabinebond te erkennen. In plaats daarvan lijkt er koudwatervrees te zijn om FNV Transavia Cabine als gesprekspartner uit te nodigen.

Oproep tot redelijkheid

De dagvaarding is onderweg naar Transavia. Toch blijft de oproep aan Transavia om FNV Transavia Cabine zonder gerechtelijke dwang uit te nodigen voor cao-overleg. Wij hopen dat de directie inziet dat haar criterium voor toelating onredelijk is. Er is geen enkele reden waarom we pas aan tafel zouden mogen als we meer leden dan VNC vertegenwoordigen. Wij doen een oproep tot redelijkheid en vragen de directie haar standpunt nu, op het allerlaatste moment, bij te stellen.

 

Team FNV Transavia cabine