Op 6 september heeft Transavia haar loonbod voor de nieuwe cao verbeterd. Dit loonbod wordt aan het afgewezen onderhandelingsresultaat toegevoegd en volgende week opnieuw voorgelegd aan het cabinepersoneel. Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao is een combinatie van loonsverhoging én WRR aanpassing. Het resultaat doet in onze ogen geen recht aan de goede financiële resultaten van Transavia en we hebben vraagtekens bij het proces om te komen tot een nieuwe WRR.

 

Loonbod gekoppeld aan WRR

Het loonbod voor de nieuwe cao is door Transavia verhoogd naar structureel twee keer 1,5 procent. Hoewel er wordt gecommuniceerd dat deze loonsverhoging zonder voorwaarden is, klopt dit niet. Het onderhandelingsresultaat bevat namelijk ook procesafspraken over wijziging van de WRR. De directie wil graag een vereenvoudiging van de WRR, zodat deze in een geautomatiseerd biedsysteem (Tbids) kan worden geprogrammeerd. In het onderhandelingsresultaat staat dat de onderhandelingspartijen in drie fasen de WRR gaan aanpassen. Het resultaat is dus een combinatie van loonsverhoging aan de ene kant en WRR aanpassing aan de andere kant. De vraag is: is de loonsverhoging in evenwicht met het aanpassen van de WRR?

 

WRR aanpassing vereist zorgvuldigheid

Natuurlijk is het ook voor het Transavia cabinepersoneel de hoogste tijd voor verandering. Er is onder het korps grote ontevredenheid over de roosters en sprake van een hoog ziekteverzuim. In de cao-inzet van FNV Transavia Cabine wordt daarom onder andere voorgesteld om de vakantieregeling te verbeteren, het vaker kunnen opnemen van snipperdagen en het aantal beschikbare dagen voor deeltijders te beperken. Dit onderhandelingsresultaat bevat procesafspraken over wijziging van de WRR, FNV Transavia Cabine heeft hier grote vraagtekens bij. Wat houdt de doelstelling ‘meer grip op het rooster voor cabinemedewerkers’ concreet in? Als het cabinepersoneel niet akkoord gaat met de nieuwe WRR, gaat de invoering dan niet door? En als er productiviteitswinst wordt geboekt, waarom komt dit alleen ten goede van het cabinepersoneel als dit 1% of meer is? Het wijzigen van de WRR vereist juist zorgvuldigheid en goed doordachte waarborgen in het onderhandelingsresultaat!

 

2017 is een goed jaar voor Transavia

Afgelopen juni liet Mattijs ten Brink al weten dat de financiële resultaten van Transavia maand over maand verbeteren. De winst van 2017 wordt hoger dan verwacht en gaat in de richting van het beste resultaat ooit. Ook nu, na de zomer, blijkt dat Transavia volop profiteert van de aantrekkende Nederlandse economie. De boekingen lopen volgens het bedrijf ‘als een tierelier’ en de financiële resultaten zijn goed. De afgelopen jaren, toen het bedrijf veel last van de recessie had, zijn door het cabinepersoneel offers gebracht om Transavia weer in de positieve cijfers te laten vliegen. De jarenlange nullijn, vervroegd aan- en afmelden en het inleveren van de zwangerschapsregeling zijn hier voorbeelden van. Nu het goed gaat met het bedrijf, is het tijd dat het cabinepersoneel meedeelt in dit succes!

 

Transavia houdt kritiek af

FNV Transavia Cabine gaat graag de discussie aan over een nieuwe cao met haar leden en met Transavia. Als de directie evenwichtige veranderingen wil doorvoeren, die in het belang zijn van het cabinekorps en de toekomstbestendigheid van Transavia, vereist dat transparantie en zorgvuldigheid. Als nieuwe krachtige cabinebond spelen wij hier graag een rol in. Helaas is het bedrijf niet bereid om de 130 FNV-leden een stem te geven aan de cao-tafel. Er rest ons geen andere mogelijkheid dan deze positie via juridische weg af te dwingen. Juist onze kritische houding, polariserend volgens de directie, is een reden om ons niet te betrekken bij de cao-onderhandelingen.

 

Team FNV Transavia cabine