Ruim drie weken geleden, op vrijdag 27 oktober, is er tussen VNC en Transavia een definitief akkoord tot stand gekomen voor de nieuwe cao voor het Transavia cabinepersoneel. In deze nieuwsbrief gaan we hier verder op in. Ook zijn we als FNV Cabine deze week aanwezig rondom het bemanningencentrum op Schiphol om zoveel mogelijk collega’s te ontmoeten en van gedachten te wisselen over ons mooie vak. We kijken ernaar uit om met je in gesprek te gaan!

 

Matige loonsverhoging

De meerderheid van de VNC-leden heeft ingestemd met het eindbod dat Transavia heeft neergelegd. Daarmee is de nieuwe cao voor het cabinepersoneel een voldongen feit. Volgens Transavia’s directeur Mattijs ten Brink belooft 2017 het beste jaar ooit te worden. In combinatie met de afgelopen jaren, waar de salarisontwikkeling is bevroren en andere arbeidsvoorwaarden zijn ingeleverd om het bedrijf weer op de been te krijgen, is de 3% loonsverhoging verdeeld over een cao-looptijd van 2 jaar erg mager. Als FNV Transavia Cabine bewegen we mee waar het kan en trappen we op de rem waar dat nodig is.

 

Zorgen over de cao

FNV Transavia Cabine heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat wij grote zorgen hebben over de effecten van dit eindbod. Het is onduidelijk waar de procesafspraken over aanpassing van de werk- en rusttijdenregeling (WRR) in de praktijk op uit gaan draaien.  FNV Transavia Cabine zal namens haar leden de ontwikkeling van dit proces dan ook nauwlettend in de gaten houden.

 

FNV Transavia Cabine aan tafel

Transavia houdt ons als cabinebond nog steeds weg van de overlegtafel. Transavia realiseert zich niet dat er onder het korps een groeiende behoefte is aan de komst van FNV Transavia Cabine als kritische vakbond. Het bedrijf neemt door deze afwijzing de mening van een aanzienlijk deel van het korps niet serieus. Na vele brieven, het aanbieden van een petitie en een gesprek, blijft Transavia vasthouden aan haar standpunt. Een nieuwe vakbond is volgens de directie pas welkom wanneer zij meer leden vertegenwoordigt dan de huidige bond. Op grond van dit onredelijke criterium hebben wij daarom de stap naar de rechter gezet. Transavia is nu aan zet om te reageren op de dagvaarding. Natuurlijk kan de rechtszaak worden voorkomen, wanneer Transavia over gaat tot erkenning.

 

Team FNV Transavia Cabine