Een financieel fantastisch jaar voor Transavia 

De financiële resultaten van Transavia zijn dit jaar boven verwachting goed. Het bedrijf profiteert maximaal van de aantrekkende Nederlandse economie en ook staan voor de toekomst toe alle seinen op groen. In deze nieuwsbrief meer informatie hierover en een update over de lopende rechtszaak over erkenning van FNV Transavia Cabine als overlegpartij. 

 

Fantastisch resultaat 2017 

De vakbonden bij Transavia zijn door de directie bijgepraat over de financiële resultaten. De operationele winst is dit jaar boven verwachting hoog. Dit is vooral het gevolg van een verbetering aan de inkomstenkant. Transavia profiteert op dit moment maximaal van de aantrekkende economie. Aan de kostenkant zijn er gunstige ontwikkelingen, met name door de lage kosten voor brandstof. Voor komend jaar en de verdere toekomst staan alle lichten op groen. Desondanks is de directie van Transavia strak gericht op het verder naar beneden brengen van de kosten. FNV Transavia Cabine is voor verandering die in het belang is van het bedrijf én de medewerkers. In deze goede tijden moet er echt geïnvesteerd worden in het cabinekorps als visitekaartje van Transavia. 

 

Winstuitkering 

Ondanks dat het jaar nog niet ten einde is, leiden de mooie cijfers zeker tot een winstuitkering over boekjaar 2017. Vorige maand hebben de medewerkers een voorschot op de winstuitkering ontvangen. In april volgend jaar vindt de volledige winstuitkering plaats, het voorschot wordt daarop in mindering gebracht. De mooie winst van Transavia levert een flinke bijdrage aan de zeer positieve resultaten van de KLM Groep. Transavia speelt een belangrijke rol binnen de KLM groep. Het netwerk van Transavia is voor de KLM Groep een verdedigingsinstrument tegen de Low Cost Carriers. Wij zijn dan ook van mening dat Transavianen ook mee moeten delen in de riante winstuitkering die de KLM collega’s ontvangen. 

 

Update rechtszaak 

Helaas zijn we wat Transavia betreft nog steeds niet welkom aan de overlegtafel. Transavia lijkt niet in te zien dat ons snelgroeiende ledenaantal en de petitie met 227 handtekeningen aantoont dat er onder het korps een behoefte is aan deze kritische cabinebond. Een nieuwe vakbond is volgens de directie pas welkom voor het overleg, wanneer zij meer leden vertegenwoordigt dan de huidige bond. Op grond van dit onredelijke criterium hebben wij daarom de stap naar de rechter gezet. De dagvaarding van FNV Transavia Cabine is op 8 november jl. bij de kantonrechter te Haarlem aangebracht. Het is vervolgens aan de wederpartij om binnen vier weken schriftelijk te reageren. Transavia heeft de rechter verzocht om uitstel en nog niet gereageerd. De directie is tijd aan het kopen. Wordt vervolgd …. 

 

Team FNV Transavia Cabine