FNV Transavia Cabine heeft contact gehad met het bedrijf over de mogelijkheid om ons te presenteren aan de nieuwe collega’s. De cabinebonden bij Transavia komen namelijk langs bij de nieuw initials om zich te presenteren. Transavia heeft besloten om FNV Transavia Cabine, als niet erkende vakbond, ook niet toe te laten tot de ini’s. Dit standpunt van de directie is in strijd met hun eigen criterium voor toelating!

 

Tegenstrijdig besluit van Transavia

Transavia stelt dat FNV Transavia Cabine pas toegelaten wordt tot cao-overleg op het moment dat wij meer leden vertegenwoordigen dan de enige vakbond die nu erkend is. Tegelijkertijd ontneemt het bedrijf ons de mogelijkheid om deze leden te werven via de ini’s. Tijdens het ini-bezoek kunnen we ons inhoudelijk presenteren en hebben nieuwe collega’s de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij FNV Transavia Cabine. Het ini-bezoek is een belangrijke tool om onze collega’s te spreken buiten de route. Enerzijds stelt Transavia dat wij meer leden moeten werven, anderzijds weerhoudt Transavia ons van deze mogelijkheid.

 

Reactie Transavia op dagvaarding medio februari

Het criterium om te worden toegelaten tot cao-overleg is onredelijk. Wij vertegenwoordigen ruim 10% van het cabinekorps en zijn daarmee representatief. Onze KLM cabine tak werd erkend met een organisatiegraad van 5% en Transavia overlegt met grondbonden die verhoudingsgewijs veel minder leden vertegenwoordigen. Ondanks de aangeboden petitie en het prettige overleg tussen FNV Transavia Cabine en de directie, blijft zij vasthouden aan haar standpunt. Voor FNV Transavia Cabine aanleiding om de gang naar de rechter te maken om zo de erkenning af te dwingen. Uiteraard geniet het de voorkeur om zonder de rechter met Transavia tot een redelijk gesprek te komen en als gesprekpartner aan tafel te worden uitgenodigd. Helaas heeft de dagvaarding tot geen enkele uitnodiging voor overleg geleid. Transavia moet voor midden februari een schriftelijke reactie geven op onze dagvaarding.

 

Ledengroei

Ondertussen blijven wij wekelijks nieuwe leden verwelkomen bij FNV Transavia Cabine. Ledengroei is van essentieel belang: hoe meer leden, hoe krachtiger de kritische stem van FNV Transavia Cabine! Ook jij kan helpen het ledental te laten groeien door op de route FNV Transavia Cabine te promoten. Motiveer jouw collega om zich vandaag nog bij ons aan te sluiten, zodat Transavia met zekerheid niet meer om ons heen kan. Voor elk nieuw lid belonen wij jou met een bedrag van 10 euro. Indien een collega lid is bij een andere vakbond, kunnen zij zich tot einde van dit lidmaatschap kosteloos bij ons aansluiten.