Er worden stappen gezet in de rechtszaak over erkenning van FNV Transavia Cabine als cao-partij. Het verzoek van VNC om toegelaten te worden tot deze rechtszaak is toegewezen. De kantonrechter heeft bepaald dat VNC zich voegt aan de zijde van Transavia. Ook heeft de rechter een datum geprikt voor de zitting. Deze vindt plaats op 5 juni om 09:00 uur in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat 81 te Haarlem.  

 

VNC schaart zich achter de directie 

Zowel de Transavia directie als VNC willen dat de 150 leden van FNV Transavia Cabine geen stem krijgen aan de overlegtafel. De directie is van mening dat FNV Transavia Cabine voor toelating meer leden moet vertegenwoordigen dan de al erkende cabinebond. VNC heeft de rechter laten weten dat zij vreest dat FNV Transavia Cabine als concurrerende vakbond zal proberen haar leden over te halen lid te worden. Ook schat VNC in dat de cao-onderhandelingen een stuk moeizamer zullen verlopen als wij worden toegelaten. Een bizar standpunt voor een vereniging namens het cabinepersoneel, die zou moeten streven naar een zo groot mogelijk draagvlak in het korps voor cao-afspraken. Twee cabinebonden houden elkaar juist scherp, met een kwalitatief betere cao als eindresultaat. VNC schaart zich in de rechtszaak achter de directie, zij trekken samen op tegen FNV als nieuwe cabinebond bij Transavia. 

 

Zitting op 5 juni 2018 

FNV Transavia Cabine heeft op alle mogelijke manieren – via brieven, een petitie met 227 handtekeningen en overleggen – geprobeerd om erkenning te krijgen als overlegpartij. De directie blijft volharden in haar onredelijke standpunt dat FNV Transavia Cabine pas wordt uitgenodigd wanneer we meer leden vertegenwoordigen dan VNC. Daarom was er geen andere keuze dan de positie van onze leden af te dwingen door de gang naar de rechter. De stem van de collega’s die zijn aangesloten bij de grootste landelijke vakbond van Nederland moet worden gehoord! Hoewel de zitting al over zes weken is, blijft onze oproep aan de directie om FNV Transavia Cabine zonder gerechtelijke dwang uit te nodigen voor cao-overleg. Wij doen een oproep tot redelijkheid en vragen de directie haar standpunt nu, op het allerlaatste moment, bij te stellen! 

 

Ledenaantal groeit naar 150 

In december 2016 waren een dertigtal collega’s aangesloten bij FNV Transavia Cabine. Door de inzet van het bestuur, bestaande uit Casper van Putten, Vanessa Meijer, Cyril Perdon, Patrick Giessen en Georgina Geertsema, is het ledenaantal steeds verder toegenomen. Inmiddels hebben 150 cabinecollega’s bij Transavia hun vertrouwen in FNV Transavia Cabine omgezet in een lidmaatschap. En dat terwijl we ons van de directie niet mogen presenteren bij de INI’s! Steeds meer collega’s staan achter onze inhoudelijke koers, waar kwaliteit van het vak, zekerheid van werk, zeggenschap over werk-privé, in 100% dienstverband gezond je pensioen halen en een gelijk speelveld in de luchtvaart, centraal staan. 

 

Sluit je ook aan bij FNV Transavia Cabine voor een verfrissend, kritisch en deskundig geluid! 

 

Team FNV Transavia Cabine