Vandaag, maandag 7 augustus, heeft FNV Transavia Cabine namens 227 collega’s een petitie aangeboden aan de directie van Transavia. De petitie roept Transavia op om een goede cao te sluiten voor het cabinepersoneel en FNV Transavia Cabine te betrekken bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De petitie heeft meteen effect gehad! 

 

Onbegrijpelijk 

In een half jaar tijd is FNV Transavia Cabine met meer dan 125 leden gegroeid. Toch weigert de directie ons tot op heden te erkennen als cao-partij. Onbegrijpelijk, zeker omdat FNV namens het grondpersoneel al sinds jaar en dag onderhandelt met Transavia. Vandaag heeft een delegatie van vliegende collega’s daarom namens 227 anderen een petitie aangeboden bij de directie. We hebben toegelicht dat de stem van onze leden niet langer kan worden genegeerd. Zeker nu de WRR punt van discussie is aan de cao-tafel, is het van groot belang dat FNV Transavia Cabine hierbij wordt betrokken. 

 

Rechtszaak 

Al sinds februari dringen we via brieven bij de directie aan om FNV Transavia Cabine te erkennen als overlegpartij. Tot op heden zijn we niet uitgenodigd voor het overleg over de nieuwe cao. Als de directie bij haar standpunt blijft, dan zijn wij genoodzaakt om via de rechter toegang tot het overleg af te dwingen. FNV Transavia Cabine is inmiddels met een advocaat deze rechtszaak aan het voorbereiden. We maken graag in goed overleg afspraken met Transavia, maar als dit niet mogelijk blijkt dan pakken we door. 

 

Vandaag is de eerste stap gezet 

De ondertekenaars van de petitie geven Transavia een laatste kans om FNV Transavia Cabine in goed overleg te erkennen. Het aanbieden van de petitie heeft meteen effect gehad. Nadat maandenlang de deur dicht bleef, zijn we nu uitgenodigd door de directie. Zij vragen ons om een nadere toelichting te geven op ons verzoek tot erkenning. FNV Transavia Cabine heeft deze uitnodiging met beide handen aangegrepen. We gaan ervan uit dat Transavia ons niet uitnodigt voor een herhaling van zetten. Een goede eerste stap naar erkenning!