Op woensdag 30 augustus is FNV Transavia Cabine uitgenodigd om met de directie in overleg te gaan over erkenning als cao-partij. De aanleiding hiervoor is de door het korps breed gedragen petitie voor erkenning van Transavia Cabine en een goed cao-resultaat. In Nederland trekt de economie boven verwachting goed aan: de Nederlandsche Bank heeft opnieuw de groeiverwachting voor de Nederlandse economie in 2017 verhoogd tot het hoogste niveau in tien jaar. Dit is ook te merken bij Transavia: 2017 het belooft misschien wel het beste jaar ooit te worden. Het is tijd dat ook het cabinekorps hier de vruchten van plukt!

Petitie leidt tot gesprek

Het aanbieden van de petitie met 227 handtekeningen voor een goed cao-akkoord en erkenning van FNV Transavia Cabine heeft bij Transavia een beweging opgeleverd. Ondanks de grote toename in het aantal leden, heeft de directie in maart en juni in eerste instantie afwijzend gereageerd op het verzoek tot toelating van FNV Transavia Cabine. Na de overhandiging van de petitie heeft de directie FNV Transavia Cabine uitgenodigd om op woensdag 30 augustus in overleg te gaan over erkenning. De redenen om te worden toegelaten tot het overleg zijn al eerder in verschillende brieven uiteengezet, wij gaan er daarom vanuit dat Transavia ons niet uitnodigt voor een herhaling van zetten. 30 augustus is het moment van de waarheid en zal moeten blijken of Transavia bereid is om een zo breed mogelijk draagvlak voor cao-afspraken te realiseren.

Cao-inzet

Tijdens de magere jaren heeft het cabinekorps haar verantwoordelijkheid genomen door akkoord te gaan met een nullijn en versoberingen in de cao. Nu in heel Nederland, en ook zeker bij Transavia, de vette jaren aanbreken is het tijd dat de collega’s daarvan profiteren. In onze cao-inzet zijn hiervoor verschillende voorstellen opgenomen. Zo vindt FNV Transavia Cabine dat ook Transavianen behoren mee te delen in de goede resultaten van de KLM Groep via de KLM winstdelingsregeling. Net als ieder onderdeel binnen de KLM Groep, levert Transavia een flinke bijdrage aan de zeer positieve resultaten van de Groep. Ook stellen wij een structurele loonsverhoging van 2,5% per jaar en stijging van bijbehorende toeslagen met hetzelfde percentage voor.

Ongeveer een derde van het korps heeft een seizoencontract. In een cao-akkoord wil FNV Transavia Cabine afspraken maken over gelijke behandeling van alle collega’s. Bijvoorbeeld door de duur van de tijdelijke CA1 en CA2 contracten mee te laten tellen bij de opbouw van de jubileumregeling, plus een duidelijkere vakantieregeling en afspraken over het opnemen van losse VE tijdens het seizoencontract.

Werkdruk en ziekteverzuim aanpakken

Het ziekteverzuim onder het cabinepersoneel is schrikbarend hoog. Vorig jaar was het ziekteverzuim in Nederland in 2016 gemiddeld een kleine 4%. Eind juli waren er bij Transavia 165 cabinecollega’s ziek, dat is ruim 12%! Zo’n hoog cijfer heeft serieuze oorzaken. Zo is bijvoorbeeld de werkdruk de afgelopen jaren steeds hoger geworden vanwege kortere omdraaitijden en het verkort aan- en afmelden. In dat kader heeft FNV Transavia Cabine zorgen over de cao-inzet van de directie om wederom de WRR aan te passen; uiteindelijk leiden krappere normen tot verhoging van de werkdruk en dat heeft weer een hoger ziekteverzuim tot gevolg. Zo blijkt voor het bedrijf goedkoop vaak duurkoop te zijn.

Voor FNV Transavia Cabine is het van het grootste belang om samen met de directie onderzoek te doen naar de werkdruk. Wat ons betreft ligt een sleutel naar de oplossing in een goede robuustheid van het vaste korps. Door de inzet van voldoende collega’s die goed op elkaar zijn ingespeeld, komt er ruimte in de planning en uitvoering. Dit leidt tot een afname van de werkdruk en meer zeggenschap van het korps over vakantie, weekenden en snipperdagen.

Voor informatie met betrekking tot het FNV Transavia Cabine lidmaatschap, klik hier. Let op: medewerkers tot 23 jaar, zijn bij de FNV het eerste jaar gratis lid!