Er is veel discussie over de voorgestelde nieuwe Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) op basis van het in september 2017 gesloten cao-akkoord. In het akkoord is vastgelegd dat de nieuwe WRR moet leiden tot meer gezonde indelingen, meer gelijke verdeling van productie en dat er meer invloed op het rooster ontstaat door een biedsysteem. We zijn anderhalf jaar verder en slechts onderdelen van de nieuwe regelset worden aan het cabinepersoneel voorgelegd. FNV Transavia Cabine pleit voor meer transparantie: voor goede besluitvorming over zo’n belangrijk onderwerp is de invloed van het cabinekorps nodig. De komende tijd zullen wij diverse nieuwsbrieven wijden aan de ontwikkelingen over de voorgenomen nieuwe WRR voor het cabinepersoneel. Deze nieuwsbrief gaat over de kwaliteit van weekenden.

Lengte van weekenden

In de wetenschap dat er minder rust zal zijn tussen de vluchten en dat productiviteitsverbetering geen doelstelling is, is de verwachting dat het aantal uren weekend wordt verhoogd. Voor alsnog zien wij dat het totaal aantal uren weekend per 28 dagen juist wordt verlaagd. Per 28 dagen is er nu in de huidige WRR 256 uur weekend, dit gaat omlaag naar 240 uur in de voorgestelde WRR regelset. Dit komt op jaarbasis neer op het inleveren van bijna 9 weekenddagen.

2 of zelfs 1 dag weekend

De voorgenomen 3-daagse weekenden zijn van betere kwaliteit vergeleken met de huidige WRR. De kwaliteit van de 2-daagse weekenden en mogelijkheid tot een 1-dags weekend zijn echter een grote stap achteruit. Een standaardweekend van 3 dagen past meer in de gedachtegang van een gezond rooster. FNV Transavia Cabine ziet als mogelijke oplossing om per 28 dagen 11 dagen in plaats van 10 dagen weekend te garanderen. Dit komt neer op drie weekenden van 3 dagen en één 2-daags weekend. Het 2-daagsweekend behoeft nog verbetering door bescherming voor en achter het weekend in te plannen. Het 1-dags weekend is ons een doorn in het oog, deze moet verdwijnen uit de regelset.

Productiviteit is geen doelstelling

Het is volgens de gemaakte afspraken geen doelstelling dat wij door de nieuwe regelset productiever worden. Om deze belofte hard te maken, is ons voorstel om het maximaal aantal te maken werkuren per 28 dagen vast te leggen. Door het vastleggen van het maximaal aantal werkuren, ontstaat er meer vertrouwen onder het korps dat de WRR-aanpassingen inderdaad tot doel hebben om een gezonder rooster te genereren.

Maximum aan werkuren

De nieuwe WRR regelset geeft aan dat het target voor AMS based personeel 137 werkuren per 28 dagen is. Dit is op basis de gemaakte productie van zomer 2017. Voor RTM based en EIN based zijn de werkuren lager (RTM 122 uur en EIN 114 uur), maar is het aantal opkomsten hoger. Dit komt door de openingstijden van de luchthavens in combinatie met de bestemmingen waarop wordt gevlogen. FNV Transavia Cabine is van mening dat door het vastleggen van het maximaal te maken werkuren per 28 dagen, het realiseren van een succesvolle nieuwe WRR in zicht kan komen.

Wat is jouw mening over de voorgestelde nieuwe WRR? Via transaviacabine@fnv.nl horen we graag van je!

Vooralsnog is de directie niet bereid om deze democratische cabinebond met inhoudelijk verfrissende insteek toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Wordt daarom ook lid of supporter van FNV Transavia Cabine, aanmelden kan via transaviacabine@fnv.nl .

Team FNV Transavia Cabine