Er is veel discussie over de voorgestelde nieuwe Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) op basis van het in september 2017 gesloten cao-akkoord. In het akkoord is vastgelegd dat de nieuwe WRR moet leiden tot meer gezonde indelingen, meer gelijke verdeling van productie en dat er meer invloed op het rooster ontstaat door een biedsysteem. We zijn anderhalf jaar verder en slechts onderdelen van de nieuwe regelset worden aan het cabinepersoneel voorgelegd. FNV Transavia Cabine pleit voor meer transparantie: voor goede besluitvorming over zo’n belangrijk onderwerp is de invloed van het cabinekorps nodig. De komende tijd zullen wij diverse nieuwsbrieven wijden aan de ontwikkelingen over de voorgenomen nieuwe WRR voor het cabinepersoneel. Deze nieuwsbrief gaat over de testfase en het biedsysteem.

Oproep voor tweede testperiode

Van half januari tot ongeveer half februari hebben 100 collega’s schema’s gevlogen conform de nieuwe WRR regelset die toen voorhanden was. Wij vinden het positief dat Transavia de nieuwe regelset door haar medewerkers laat testen. De keuze voor het moment van testen roept echter veel vragen op. Het is namelijk de rustigste periode van het jaar voor Transavia en dit merken we jaarlijks aan onze schema’s. Hebben we de nieuwe WRR regelset in de testperiode echt kunnen ervaren? Is het een verbetering ten opzichte van de huidige WRR? Hebben we de gewenste invloed op ons schema? Is werktijd, rusttijd en privé in balans?

FNV Transavia Cabine is er voorstander van om de nieuwe WRR regelset, op het moment dat een complete WRR (inclusief biedsysteem) voorhanden is, nog eens live te testen. Deze test zal plaats moeten vinden in een periode die meer representatief is voor ons werk. Een tweede testperiode zal bijdragen aan een realistisch beeld van de nieuwe WRR. We kiezen voor een WRR die jaren mee moet, belangrijke besluit moet zorgvuldig worden genomen.

Invloed op rooster via biedsysteem

Conform de cao wordt er, naast de nieuwe WRR, ook een biedsysteem ontwikkeld. Deze tool zou het cabinekorps meer invloed geven op het rooster. Helaas was dit biedsysteem tijdens de testfase niet voorhanden. De deelnemers aan de test konden alleen aangeven of zij een “vroeg” of “laat” profiel wilden vliegen. Wij hebben het als een groot gemis ervaren, omdat juist “de eigen invloed” zo gewenst is. Op basis van de eerste testperiode weten we nog niet of het nieuwe systeem ons meer invloed gaat geven.

We hebben vernomen dat de werkgroep WRR/Tbids recent is gestart met de ontwikkeling van een biedsysteem. FNV Transavia Cabine kijkt uit naar de ontwikkeling het biedsysteem uit en pleit ervoor dat ook dit onderdeel een testfase ondergaat.