Aanvulling op laatste nieuwsbrief.

Maandag 12 oktober hebben jullie de nieuwsbrief ontvangen over het op hoofdlijnen behaalde onderhandelingsresultaat tussen de cabine-bonden en Transavia. Daarin hebben wij verzuimd te vermelden dat er een protocolafspraak is gemaakt om met elkaar te gaan verkennen hoe en of de WRR aangepast kan worden.

Transavia heeft tijdens de onderhandelingen voorgesteld om afspraken te maken die moesten leiden tot productiviteitsverbeteringen. Bij de voorstellen die zijn gedaan zagen wij grote nadelen voor het cabinepersoneel en daartegenover stonden onvoldoende voordelen. Mede door het korte tijdsbestek waarbinnen de onderhandelingen plaatsvonden en de complexiteit van het aanpassen van de WRR hebben wij aangegeven dat dit voor ons een onbegaanbaar pad was.

Transavia heeft daarom voorgesteld om het komende half jaar in een werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van FNV, VNC en Transavia) te gaan onderzoeken of het mogelijk is om tot productiviteitsverbeteringen te komen, waarbij een win-win situatie ontstaat voor werkgever en werknemer. Deze afspraak is onderdeel van het onderhandelingsresultaat.

Als de werkgroep er in slaagt een win-win situatie te creëren en het bestuur van FNV Transavia Cabine dit goedkeurt, dan zal dit resultaat altijd eerst aan onze leden worden voorgelegd.

Ledenbijeenkomsten.

Wij praten jullie graag in detail bij over het onderhandelingsresultaat. Daarom organiseren we op twee momenten digitale ledenbijeenkomsten via Microsoft Teams:

– Dinsdag 20 oktober van 11.00u tot 12.30u &;

– Woensdag 21 oktober van 11.00u tot 12.30u.

De inhoud van de bijeenkomsten is op beide datums gelijk. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit wat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en het Sociaal Plan voor jou betekenen. Tevens zal er volop ruimte zijn om vragen te stellen. Deelnemen kan via de link in de nieuwsbrief . Dit is het beste moment om je goed te laten voorlichten.

Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar transaviacabine@fnv.nl

Team FNV Transavia Cabine