Afgelopen periode hebben de cabinebonden en Transavia moeizame en intense onderhandelingen gevoerd over een tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het cabinepersoneel tijdens deze crisis. Vandaag is er een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen behaald. Hieronder lichten we de belangrijkste details toe.

Bijdrage arbeidsvoorwaarden

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben beschreven, is Transavia op zoek naar een kostenbesparing om de lening van de overheid veilig te stellen. Onderdeel van deze kostenbesparing is een bijdrage op arbeidsvoorwaarden van de Transavia cabinemedewerkers. Hierover hebben we het volgende resultaat bereikt:

– Er zijn tijdelijke afspraken gemaakt voor de periode van 1 april 2020 t/m 31 maart 2022, de cao wordt ongewijzigd verlengd;

– Werknemers met een jaarsalaris tot 36.500 euro (modaal) worden ontzien;

– Niemand gaat inleveren op het huidige maandinkomen;

– Er is afgesproken tijdelijk geen structurele loonsverhoging(en) toe te kennen en dit voor de komende twee jaar mee te tellen als een bijdrage van 5%;

– Werknemers met een jaarsalaris dat boven modaal ligt, krijgen in 2021 tijdelijk geen tredeverhoging (periodiek). Het recht op de tredeverhoging blijft bestaan;

– De uitkering van de winstdeling over het jaar 2019 wordt opgeschort totdat Transavia deze uit eigen middelen kan uitkeren. Het recht op de winstuitkering blijft uitdrukkelijk bestaan;

Sociaal Plan

Naast de bijdrage op arbeidsvoorwaarden is er ook uitvoerig gesproken over een Sociaal Plan. Transavia houdt vol dat ze me de huidige inzichten geen boventalligheid verwachten. Wij vinden het in deze onvoorspelbare tijden echter van enorm belang dat er een vangnet is voor collega’s die in het slechtst denkbare scenario boventallig zouden worden. Wat betreft het Sociaal Plan hebben we het volgende resultaat bereikt:

– In het geval van een reorganisatie zijn er afspraken gemaakt over het voorkomen van boventalligheid. Bijvoorbeeld door te kijken naar herplaatsingsmogelijkheden en het opnieuw openstellen van de vrijwillige vertrekregeling;

– Bij boventalligheid kunnen medewerkers kiezen tussen een financiële regeling of een begeleidingstraject. Beide opties bieden meer compensatie dan enkel de wettelijke transitievergoeding.

– Wanneer er na de reorganisatie vacatures ontstaan hebben boventallige medewerkers vijf jaar de garantie dat ze in hun oude (of passende) functie terug kunnen keren met behoud van senioriteit en arbeidsvoorwaarden.

Vervolg

Ons eigen resultaat is onder voorbehoud van de resultaten bij de andere domeinen. Wij zullen de afspraken van de collega’s op de grond en in de cockpit toetsen op evenwichtigheid.

De hoofdlijnen van dit resultaat worden de komende dagen verder uitgewerkt. Zodra de teksten gereed zijn delen we deze met jullie en organiseren we online ledenbijeenkomsten met volop ruimte voor vraag en antwoord. Daarna leggen we het totaalpakket aan afspraken ter stemming voor aan alle FNV leden. Onze leden hebben altijd het laatste woord.

Wil je straks stemmen, maar ben je nog geen lid? Schrijf je dan in via deze link: https://bit.ly/2FppdCQ . Zoals altijd kun je met je vragen en opmerkingen bij ons terecht via transaviacabine@fnv.nl.

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE