Gisterenochtend hebben de vakbonden met de directie van Transavia gesproken over de zware, tijdelijke crisis waar Transavia zich in bevindt. Gisterenmiddag volgde goed nieuws uit Den Haag. Het kabinet komt met een landelijk noodpakket om bedrijven als Transavia deze moeilijke tijden door te helpen. Het is het resultaat van een gezamenlijke inzet van FNV met andere vakbonden en werkgevers. Dit noodpakket maakt de weg vrij voor maatregelen waarbij alle Transavianen hun volledige salaris doorbetaald krijgen én geeft de directie lucht om de kaspositie te verbeteren.

Stand van zaken

Afgelopen zaterdag informeerden we jullie nog over de ernstige gevolgen van het coronavirus op de luchtvaart. Inmiddels is de situatie alweer dramatisch verslechterd. De vliegrestricties nemen met de dag toe en naar verwachting worden binnenkort ook andere belangrijke landen in ons netwerk ‘op slot gezet’. In een korte tijd is daardoor een nieuwe wereld ontstaan voor ons bedrijf.  In het begin van het jaar  leek het er nog op  dat er weer hele mooie resultaten geboekt  zouden worden. Inmiddels ziet Transavia de boekingen echter hard teruglopen. Door de huidige situatie en vooruitzichten is het zelfs realistisch dat er een periode helemaal niet  gevlogen wordt door Transavia.

Financiële gevolgen

De coronacrisis is naar van verwachting van tijdelijke aard. Het is echter nog niet in te schatten wanneer de markt zich zal gaan herstellen. Dalende boekingen en geschrapte vluchten zorgen ervoor dat er nauwelijks geld de kas in stroomt. Transavia heeft echter wel betalingsverplichtingen, waaronder ook de  salarissen aan haar personeel.. Naast de vaste kosten  zijn er ook variabele kosten die afnemen zodra er minder gevlogen wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandstof, afhandeling en catering.

Dankzij de succesvolle jaren die Transavia achter de rug heeft, is er een financiële buffer. Maar zelfs met deze buffer is ingrijpen noodzakelijk en daarom heeft Transavia enkele drastische maatregelen voorgesteld  om het bedrijf door deze moeilijke tijd heen te loodsen.

Maatregelen

Om de kaspositie veilig te stellen, moet de geldstroom aan banden worden gelegd. Daarmee koopt het bedrijf zoveel mogelijk tijd. Achter de schermen heeft Transavia al een flink aantal maatregelen getroffen. Investeringen en uitgaven die niet direct noodzakelijk zijn, zullen voorlopig worden uitgesteld.  Een  pijnlijke maatregel is dat alle niet direct noodzakelijke externe inhuur wordt gestopt en hetzelfde geldt mogelijk voor het verlengen van de tijdelijke contracten.  

1. Werktijdverkorting

Dit voorstel is door de actualiteit ingehaald. Transavia heeft aangegeven gefaseerd werktijdverkorting te willen aanvragen tot zo’n 80%. Met de nieuwe regelingen van het kabinet moet er opnieuw over dit punt gesproken worden. Het kabinet geeft hierbij aan dat werkgevers (met steun van de overheid) 100% gaan doorbetalen.

2. Uitstel betaling winstdelingsregeling

Om de huidige kaspositie veilig te stellen is het voor Transavia belangrijk om de winstdeling later uit te keren. Het gaat om een significant bedrag dat op de korte termijn wat ademruimte oplevert. In het voorstel van Transavia wordt de winstdeling in oktober 2020 uitbetaald. Belangrijk om te weten is dat ook directie en executives hun bonus hebben uitgesteld tot oktober 2020.

3. Verplicht opnemen 15 VE

Met het oog op het herstarten van de volledige operatie in de toekomst is Transavia op zoek naar productiviteit. Transavia denkt dat te kunnen bereiken door het korps te verplichten om voor 1 mei 15 VE in te zetten. Ook bij grondpersoneel en cockpit vraagt Transavia om verplicht één week vakantie op te nemen.

Landelijke ontwikkelingen

Sinds het begin van de corona-crisis is er door de landelijke FNV non-stop gewerkt aan maatregelen waarmee de werknemers en ZZP’ers van Nederland zo goed mogelijk beschermd bleven van de negatieve financiële consequenties van de crisis. Daarbij heeft FNV de samenwerking gezocht met de landelijke werkgevers. (Arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van FNV: ‘Het is nu niet de tijd om elkaar te bevechten, maar om gezamenlijk de schouders eronder te zetten.’ )Dit alles heeft geleid tot een krachtig pakket aan maatregelen dat gisteren is aangekondigd door het kabinet.

Het noodpakket bevat een salaristegemoetkoming:

  • De regeling werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken, in plaats daarvan komt er een gunstigere Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  • Werkgevers kunnen gerelateerd aan het omzetverlies een tegemoetkoming in salaris ontvangen van maximaal 90% van de loonsom;
  • Werkgevers kunnen hierdoor het loon aan de werknemers voor 100% doorbetalen;
  • De tegemoetkoming geldt voor werknemers met vaste én flexibele contracten;
  • Het kabinet roept werkgevers op om werknemers met flexibele contracten zoveel mogelijk in dienst te houden;
  • Werkgevers mogen in de periode van salaristegemoetkoming geen ontslag met bedrijfseconomische reden aanvragen;
  • De tegemoetkoming in salaris geldt voor drie maanden en kan eenmalig worden verlengd met drie maanden.

Het noodpakket bevat ook maatregelen om geld in kas te houden:

  • Bedrijven die door de coronacrisis een lagere winst verwachten, kunnen meteen minder belasting gaan betalen door verlaging van de voorlopige aanslag;
  • De invorderingsrente en de belastingrente (bijvoorbeeld voor vennootschapsbelasting) worden verlaagd naar 0,01%;
  • Het kabinet zal alle garantieruimte verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief voldoende kunnen lenen als dat noodzakelijk is.

Vervolg

We moeten in deze crisissituatie doordacht maar ook snel handelen. De maatregelen van het kabinet hebben er  voor gezorgd dat er een aantal belangrijke zaken opnieuw bekeken moeten worden. Het bestuur van FNV Transavia Cabine gaat de voorstellen verder bestuderen. Donderdag 19 maart komen de vakbonden en Transavia weer bij elkaar om het gesprek te vervolgen. Het is zoeken naar de juiste balans om werknemers niet onevenredig hard te raken en om de toekomst van Transavia zoveel mogelijk zeker te stellen. Zoals altijd is de laatste stem aan onze leden. Zodra er een resultaat is, leggen we dit zo snel mogelijk aan jullie voor in een digitale ledenraadpleging. Gezien de tijdsdruk zal er maar beperkt de tijd zijn om te stemmen.

Gezondheid

Tijdens het overleg hebben we nogmaals onze zorgen geuit over jullie veiligheid en gezondheid aan boord. We hebben aangedrongen op extra maatregelen, onder andere in de vorm van een aangepaste service met minder contactmomenten. Transavia staat open staat voor onze bijdrages. Als blijkt dat op deze belangrijke onderwerpen niet  wordt toegezien, zullen we Transavia hierop blijven attenderen

Samen sterk

We leven opeens in een totaal andere wereld dan een paar weken geleden. We vierden onze erkenning als cao partij, inmiddels zijn we de klok rond aan het werk om de belangen van onze leden te behartigen. Het is een bijzonder moeilijke en ingrijpende tijd voor ons allemaal. We maken ons niet alleen zorgen over onze financiën, maar ook over onze gezondheid en die van onze familie en vrienden. Deze crisis moeten we samen doorkomen. Iedereen zet zijn schouders eronder. Samen staan we sterk. Deel, net zoals jullie de afgelopen tijd hebben gedaan, jullie vragen en zorgen met FNV Transavia Cabine via transaviacabine@fnv.nl.

Team FNV Transavia Cabine