Nu alle bonden hebben ingestemd, is er een principeakkoord bereikt met noodmaatregelen om Transavia door deze enorm zware crisis heen te helpen. De maatregelen gelden voor cabine, grond en cockpit. Zoals altijd bij belangrijke besluiten, bepalen de leden van FNV Transavia Cabine of de maatregelen definitief worden. Alle leden kunnen tot maandag 23 maart 09.00 uur deelnemen aan onze democratische digitale ledenraadpleging: de link naar het stemformulier staat onder aan deze nieuwsbrief.

KLIK HIER VOOR HET STEMFORMULIER

Positief advies

In onze nieuwsbrief van 20 maart is de inhoud van het principeakkoord toegelicht. De onderhandelingsdelegatie van FNV Transavia Cabine legt dit principeakkoord positief aan je voor. Gezien de crisissituatie van ons bedrijf hebben we een akkoord over tijdelijke maatregelen, zoals uitstel van de winstdeling. We hebben gedaan waarvoor we als vakbond zijn opgericht: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van onze collega’s in vaste én tijdelijke dienst. De ontslagbescherming op basis van bedrijfseconomische redenen en volledige loonbetaling voor iedereen is hier het resultaat van.

Zekerheid voor collega’s met tijdelijk contract

Transavia zal gedurende de komende drie maanden de diverse contracten op de gebruikelijke manier verlengen. Er zullen geen contracten om bedrijfseconomische redenen worden beëindigd of niet worden verlengd. De leidinggevenden zullen in de verschillende domeinen de werknemers met een tijdelijk contract informeren wat dit betekent. Zo zijn de collega’s met een vast en met een tijdelijk contract de komende drie maanden gegarandeerd van hun baan én inkomen!

De stem van de leden telt

Maandag sluiten we de stemming en wordt iedere stem gecontroleerd. Alleen de eerste stem telt mee. Ook voor nieuwe leden geldt dat zij direct mee kunnen stemmen. Maandag na sluiting maken wij zo snel mogelijk de uitkomst van de ledenraadpleging bekend. Veel wijsheid bij het uitbrengen van je stem!

KLIK HIER VOOR HET STEMFORMULIER