Op 19 maart 2020 hebben alle vakbonden tot laat onderhandeld over een pakket van maatregelen om Transavia door deze crisistijd heen te loodsen. Het laatste bod van Transavia is om het KLM principeakkoord met crisismaatregelen integraal over te nemen voor Transavia collega’s. Het betreft, net als bij KLM, een multilateraal akkoord met tijdelijke maatregelen dat na instemming van de leden(raden) voor alle domeinen zal gelden. Vandaag, 20 maart 2020, hebben FNV Transavia Cabine, VNC, FNV Luchtvaart, CNV en NVLT per brief bevestigd dat wij dit bod accepteren. Het is nu wachten op groen licht van VNV.

Welke afspraken bevat het bod voor alle Transavia collega’s?

  • De betaling van de winstdeling wordt uitgesteld van april naar oktober 2020, ook voor Boven cao medewerkers;
  • Transavia gaat via de ‘tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ bij de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen;
  • Deze noodmaatregel geldt voor drie maanden en kan éénmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Dit heeft geen invloed op de duur van het recht op WW.
  • Iedereen in vaste dienst ontvangt het volledige salaris inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen;
  • Voor seizoeners met een start- of einddatum staat in het bod dat er snel met Transavia wordt gesproken over wat de noodmaatregel voor hen betekent;
  • Gedurende de periode van salaristegemoetkoming kan Transavia geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen;
  • Voor alle domeinen worden, in deze periode waarin zeer weinig wordt gevlogen, tijdelijke afspraken gemaakt over flexibiliteit voor de periode dat de regeling van kracht is;
  • Voor alle domeinen worden tijdelijke afspraken over verlofdagen gemaakt voor de periode dat de regeling van kracht is.

Noodzakelijke maatregelen

Transavia zal vanaf 23 maart tijdelijk stoppen met het reguliere vluchtschema. We gaan vrijwel niet meer vliegen en het is nog erg onzeker wanneer er weer wordt opgestart. Gezien de crisissituatie van ons bedrijf hebben we ingestemd met het laatste bod van Transavia. Dit zijn allemaal tijdelijke maatregelen, zoals uitstel van de winstdeling. We vinden het ook reëel dat er – voor de periode van 3 of 6 maanden met volledig salaris waarbij veel minder of helemaal niet wordt gewerkt –  afspraken komen over flexibiliteit en verlofdagen. Het kan niet zo zijn dat werknemers die veel minder of helemaal niet werken, in die periode alle verlofdagen opsparen. We hebben gedaan waarvoor we als vakbonden zijn opgericht: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van onze collega’s in vaste én tijdelijke dienst. De ontslagbescherming op basis van bedrijfseconomische redenen en volledige loonbetaling voor iedereen is hier het resultaat van.

Grond- en cabinebonden nemen verantwoordelijkheid

De grond- en cabinebonden hebben hun verantwoordelijkheid genomen door akkoord te gaan met het bod van Transavia om het KLM principeakkoord met crisismaatregelen integraal over te nemen. Wij rekenen erop dat ook VNV spoedig akkoord kan gaan met het pakket dat ook voor onze KLM collega’s in alle domeinen is afgesproken.

Onderhandelingsdelegatie FNV Transavia Cabine