Op Yammer heeft een discussie plaatsgevonden over de kosten van Egypte rotaties. Wij betalen als crew via de pensioenpremie voor de cao-afspraak dat er wordt geslipt in Egypte. Nu er vanwege een negatief reisadvies al jaren niet meer wordt geslipt, levert dit het bedrijf een voordeel op van meer dan 50.000euro per jaar. In deze nieuwsbrief lees je hoe het zit!

Cao-afspraak Egypte

In onze cabine cao staat in hoofdstuk 8 WRR dat Transavia een vluchtenpallet slippen naar en van Egypte aanbiedt. In 2008 ging dit per week in de winter om 9 en in de zomer om 5 vluchten. Deze afspraak over slippen in Egypte is afgesproken om de zware driehoeksvluchten uit de schema’s te halen. Dit was een grote wens van het cabinekorps. Zoals iedere onderhandeling, is een cao-akkoord geven en nemen. Het slippen en een WRR-afspraak zijn uitgeruild tegen een verhoging van de werknemersbijdrage aan pensioenpremie. Deze is gestegen van 0,75% naar 1,50%.

Negatief reisadvies komt HV ten goede

Als gevolg van het negatieve reisadvies voor Egypte wordt er in het belang van de veiligheid van de crew niet meer geslipt. Dit levert het bedrijf een besparing op van minimaal 50.000 euro per jaar. Er wordt al zo’n drie jaar niet meer geslipt, tel uit je winst!

Cao verplicht tot overleg

De tekst van onze cabine cao is klip en klaar: “indien Transavia zich genoodzaakt ziet het rotatieschema ingrijpend te wijzigen is Transavia niet langer verplicht om te slippen en zullen cao-partijen in overleg treden over de financiële en werkdruk consequenties”. FNV Transavia Cabine heeft in haar cao-inzet van 2018 een voorstel ter reparatie opgenomen. Wat ons betreft komt dit financiële voordeel terecht waar het hoort: met terugwerkende kracht voor het korps een lagere werknemersbijdrage aan pensioenpremie!

Vooralsnog is de directie niet bereid om FNV Transavia Cabine toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Ga daarom in gesprek met je collega’s en informeer hen over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

Team FNV Transavia Cabine