Op 26 november jl. is een cao principeakkoord voor het cabinepersoneel gesloten tussen Transavia en VNC. FNV Transavia Cabine heeft de cao-afspraken juridisch getoetst. De tijdelijke maatregel over aanvullend ouderenbeleid voor het jaar 2019 is in strijd met de wet. Het is echter nog niet te laat: het cao-akkoord wordt pas eind deze maand definitief. In deze nieuwsbrief brengen wij als professionele cabinebond onze leden op de hoogte van de juridische haken en ogen.

Wat is er precies afgesproken?

De cao-partijen hebben afgesproken dat collega’s in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar volgend jaar recht hebben op extra recuperatie-eenheden. Het vreemde is dat dit alleen geldt voor collega’s die minimaal 10 jaar in dienst zijn. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor 2019. Vanaf 2020 komt de regeling te vervallen en geldt een structurele regeling. De beperking op minimaal 10 jaar in dienst komt vanaf 2020 schijnbaar te vervallen. De structurele regeling geldt plots voor collega’s vanaf 55 jaar, in plaats van 50 in de tijdelijke regeling. Het is erg krom dat er in 2019 aanvullend beleid is voor alle 50-plussers en daarna alleen voor collega’s ouder dan 55jaar.

Wanneer is leeftijdsdiscriminatie toegestaan?

In principe is elk onderscheid in leeftijd te scharen onder discriminatie. Dit is juridisch alleen toegestaan als het onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Het tijdelijk aanvullend ouderenbeleid legt een koppeling tussen leeftijd en extra recuperatie-eenheden. Dit is objectief te rechtvaardigen, omdat het werk voor oudere collega’s over het algemeen als zwaarder wordt ervaren. Dat de tijdelijke regeling alleen geldt voor collega’s die minimaal 10 jaar in dienst zijn, is in onze ogen niet objectief te rechtvaardigen. Het werken aan boord is voor een 50-plusser die minder dan 10 jaar bij Transavia werkt net zo zwaar als voor iemand die langer in dienst is.

Stuur bij nu het nog kan!

Het bestuur van FNV Transavia Cabine heeft bij de juristen van FNV advies ingewonnen over het aanvullend ouderenbeleid voor het jaar 2019. De afspraak dat dit alleen geldt voor collega’s die minimaal 10 jaar in dienst zijn is discriminatie, waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Naar het oordeel van FNV Transavia Cabine is de afspraak in strijd met de wet. Wij roepen beide cao-partijen op zich te bezinnen voordat het akkoord eind deze maand definitief wordt. Laat bij de tijdelijke regeling over aanvullend ouderenbeleid de beperking van het dienstverband vallen, zodat er een juridisch correcte cao tot stand komt!

Vooralsnog is de directie niet bereid om FNV Transavia Cabine toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Ga daarom in gesprek met je collega’s en informeer hen over de democratische werkwijze en inhoudelijk verfrissende insteek van FNV Transavia Cabine!

Team FNV Transavia Cabine