Er zijn veel vragen van CA’s over de eindejaarsuitkering. Terecht, het is van belang om te weten hoe de cao-afspraken zijn gemaakt. Er wordt gesteld dat het huidige maandsalaris van CA’s voor 8,33% bestaat uit de eindejaarsuitkering. Dat klopt niet. In dit nieuwsbericht lees je hoe het écht zit met de eindejaarsuitkering.

Eindejaarsuitkering CA’s in salaris

In bijlage 2 van de cao voor het Transavia cabinepersoneel staat dat iedereen in de maand december een eindejaarsuitkering ontvangt, mits je op 31 december van dat jaar in dienst bent. De hoogte van de uitkering is 8,33% van het jaarsalaris. Ga je uit dienst met een andere reden dan ontslag op staande voet, dan ontvang je bij uitdiensttreding naar rato de eindejaarsuitkering. Over de eindejaarsuitkering betaal je bij uitkering extra loonbelasting, meestal houd je netto minder over aan een eindejaarsuitkering. In uitzondering op deze afspraken geldt voor CA’s dat de eindejaarsuitkering is inbegrepen in het maandsalaris.

Afspraken cao-akkoord 2006-2008

Per 1 januari 2008 is de afspraak gemaakt dat de eindejaarsuitkering voor CA’s in het maandsalaris is verwerkt. Tot dat moment hadden collega’s die een seizoen werkten en niet op 31 december in dienst waren, geen recht op een eindejaarsuitkering. In plaats daarvan ontvingen zij een seizoensbonus van 3,18%. Deze bonus telde niet mee voor pensioenopbouw en vakantiegeld. In het cao-akkoord 2006 – 2008 is afgesproken om alle CA-maandsalarissen te verhogen met 80 euro bruto en de seizoensbonus vast in het maandsalaris op te nemen. Het vaste salaris ging hierdoor fors omhoog en dat heeft ook een positief effect op pensioen en vakantiegeld. Er is in het akkoord afgesproken dat door het verankeren van de 3,18% seizoensbonus in het salaris de eindejaarsuitkering wordt geacht inbegrepen te zijn in het maandsalaris.

Eindejaarsuitkering loskoppelen van het maandsalaris?

Er zijn geluiden in het korps om de eindejaarsuitkering van CA’s los te koppelen van het maandsalaris en eens per jaar uit te keren. Het nadeel hiervan is dat je netto vaak minder overhoudt en dit bedrag niet langer meetelt voor pensioen en vakantiegeld. Een ander geluid is dat de maandsalarissen met het resterende percentage van circa 5% worden verhoogd. FNV Transavia Cabine zit begin 2020 aan de cao-onderhandelingstafel bij Transavia. Voorafgaand hieraan wordt in overleg met de leden de cao-inzet bepaald: jullie, de leden, bepalen hoe de eindejaarsuitkering voor CA’s op de cao-tafel komt.

FNV aan cao-tafel

De cao’s voor cabinepersoneel, grondpersoneel en cockpit lopen tot 31 maart 2020. FNV Transavia Cabine heeft het door Transavia geëiste ledenaantal van 300 leden binnen, daarom zijn wij in overleg over de erkenning. We zitten straks aan tafel om voor alle werknemers – CA, CA2 en P – en in het bijzonder onze leden afspraken te maken die recht doen aan het zware werk in de cabine. Wil je ook vertegenwoordigd worden door een professionele vakbond die verankerd is in een landelijke organisatie en brede kennis heeft van de luchtvaart? Meld je nu aan bij FNV Transavia Cabine: www.fnvtransaviacabine.nl/registratieformulier/ .