De een na laatste zin van onze laatste nieuwsbrief van 2020 was “Eén ding is zeker, volgend jaar wordt het beter”. Als wij deze zin nu zelf nalezen en de situatie van toen vergelijken met die van nu, zien we dat we wat voorbarig zijn geweest. De Coronapandemie heeft de wereld nog steeds in de greep, Nederland zit in de zoveelste lockdown en binnen het cabinekorps van Transavia is de rust nog altijd niet teruggekeerd. In deze nieuwsbrief een kleine terugblik op wederom een veelbewogen jaar en alvast een voorzichtige vooruitblik op 2022.  

Pas op de plaats

2021 was het jaar van een pas op de plaats, zowel voor het personeel van Transavia als FNV Transavia Cabine. Het personeel moest het doen met een cao die bestond uit versoberingen. Een cao zónder structurele loonsverhogingen, zónder eindejaarsuitkering voor de grootverdieners (o.a. cockpit) en mét ingestelde tredepauzes.

Omdat FNV Transavia cabine vorig jaar de huidige cao niet heeft ondertekend werden wij het afgelopen jaar niet uitgenodigd voor de gesprekken die normaal tussen werkgever en vakbonden worden gehouden (op uitzondering van het half jaarlijks Periodiek Beraad na).

Desondanks hebben wij het geluid van de werkvloer met Transavia weten te delen en hebben we successen weten te boeken in individuele zaken. We zijn blij met de input en betrokkenheid van onze leden.. 

Klankboardgroep 

Een speciaal dankwoord is er voor onze zogenaamde klankbordgroep. Om zo dicht mogelijk bij de vloer te blijven is er dit jaar een groep opgericht met actieve leden. Via gesprekken, bijeenkomsten en een actieve whatsapp-groep worden de ervaringen op de werkvloer met elkaar gedeeld en kunnen wij het juiste geluid laten horen aan Transavia. Precies hierom zal de klankboardgroep bij het komende cao-traject nauw betrokken worden.

Transavia Ondernemingsraad verkiezingen 

Oktober 2021 stond in het teken van de Ondernemingsraad Verkiezingen binnen Transavia. FNV Transavia Cabine heeft drie gemotiveerde leden ondersteund in hun verkiezingscampagne. Deze verkiezingscampagne heeft geleid tot een mooie zetelwinst voor David Steeman. Wij wensen David en zijn collega’s binnen de OR nogmaals veel succes met hun belangrijke werk voor het cabinekorps. 

Wijziging bestuur 

Begin 2022 zal Cyril Perdon het bestuur verlaten. Cyril was een van de grondleggers van FNV Transavia Cabine. Mede dankzij zijn tomeloze inzet is FNV Transavia Cabine een erkende vakbond geworden met een sterke achterban en een duidelijke visie. Wij vinden het jammer dat Cyril het bestuur gaat verlaten, maar begrijpen en ondersteunen zijn persoonlijke beweegredenen hierin. 

Dit betekent dat het bestuur versterking nodig heeft! We zijn hard op zoek naar kandidaten om te zorgen voor een volwaardige opvolging.

Vooruitblik 2022 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe cao traject. In het nieuwe jaar zullen we samen met Transavia en de collega vakbonden om de tafel gaan om het proces te bepalen en daarna zullen de onderhandelingen beginnen.

Om goed te weten met welke inzet wij aan tafel gaan zijn we vroeg begonnen met de uitvraag naar jullie voorstellen voor de nieuwe cao. Via de mail en tijdens onze ledenbijeenkomsten hebben we al een flinke respons gehad. 

Wij beseffen allemaal dat Transavia harde klappen heeft gehad tijdens deze pandemie en dat we te maken hebben met de afspraken omtrent de overheidslening, maar we merken ook dat er behoefte is aan toekomstperspectief.

Transavia geeft met regelmaat aan dat er aan oplossingen wordt gewerkt voor de onrust en ontevredenheid die in de cabine heerst. Hopelijk vertaalt Transavia dit aan de cao-tafel naar concrete oplossingen.

Uiteraard zal de inzetbrief van FNV Transavia Cabine ook de nodige oplossingen bevatten. 

2022 gaat ons leren of Transavia de ernst van de onvrede onder het cabinepersoneel erkent en bereid is om samen voor de juiste oplossingen te kiezen.

“Is volgend jaar dan alles beter?” zoals we vorig jaar onze nieuwsbrief positief afsloten? Wij houden goede hoop. FNV Transavia Cabine zet al haar zeilen bij om tot goede afspraken te komen in 2022. 

Wij danken al onze leden voor hun getoonde betrokkenheid, steun en input die wij in 2021 hebben mogen ontvangen. 2022 zien wij met positieve zin tegemoet. Wij wensen iedereen een fijn en vooral gezond nieuwjaar tegemoet! 

Team FNV Transavia Cabine