Vorige maand schreven we over de terechte zorgen die onder het Transavia cabinepersoneel leven. Die zorgen hebben we gedeeld met de directie van Transavia en in deze nieuwsbrief bespreken we kort hun reactie. Ook willen we vooruit kijken naar het komende cao-overleg. Onze eerste ledenbijeenkomst over de cao-inzet zit erop en heeft veel goede ideeën opgeleverd. Via deze nieuwsbrief doen wij een uitvraag naar jullie ideeën en voorstellen voor de cao tafel.

Brief naar Transavia

In onze brief aan Transavia vroegen wij o.a. aandacht voor de loodzware roosters, het gebrek aan personeel en de achterblijvende beloning. In de reactie geeft Transavia aan dat zij de zorgen van het cabinepersoneel begrijpen en herkennen. Transavia benadrukt dat het afgelopen anderhalf jaar zwaar is geweest en dat de crisis nog niet achter ons ligt. Desondanks is Transavia wel op zoek naar oplossingen. Een groot deel van die oplossingen zijn niet op korte termijn beschikbaar, maar moeten gevonden worden aan de cao tafel. Transavia heeft ons uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Tijdens een later overleg met het Hoofd Dienst Cabine, Daan Pijzel, hebben wij onze zorgen nogmaals benadrukt. Ook daar zagen wij herkenning en bereidheid om aan de cao tafel creatief op zoek te gaan naar verbeteringen.

Voorbereiding cao-overleg 2022

Begin deze maand zijn we onze voorbereidingen op de nieuwe cao gestart met een goed bezochte ledenbijeenkomst. We hebben het gehad over onze rol in de oppositie dit afgelopen jaar, over de financiën van het bedrijf, de restricties vanuit de overheid en vooral over de problemen die we nu dagelijks tegenkomen.

Een goede cao komt er niet zomaar, daarvoor hebben we jullie hulp hard nodig. We zullen de komende maanden moeten gaan werken aan een realistische inzet. We willen weten wat jullie het allerbelangrijkst vinden. We kunnen geen gouden bergen vragen in moeilijke tijden, maar het is duidelijk dat er veel verbeterd kan (en moet) worden. 

 Uitvraag voorstellen cao-inzet

In deze eerste fase willen we jullie vragen om per onderwerp (onderwerpen hieronder genoemd) aan te geven welke verbeteringen jullie zouden willen zien. De input die we van jullie ontvangen presenteren wij  tijdens ons eerstvolgende ledenbijeenkomst. De voorlopige hoofdonderwerpen zijn:

  • Inkomen              (loon, barbox, vergoedingen, etc.)
  • Werkdruk           (roosters, bezetting, ouderenbeleid, werk-privé balans, etc.) 
  • Verlof                  (VE verzoeken, vakantieaanvragen, feestdagen, etc.)
  • Contracten         (stagiar(e)s, piek-dal, etc.)
  • Pensioen             (transitie nav pensioenakkoord)
  • Overig                   (alle andere belangrijke zaken die niet in dit rijtje passen)

Deel jouw ideeën hierover met ons via info@fnvtransaviacabine.nl.

Op woensdag 15 december is er om 14.30 weer een ledenvergadering. Zet deze vast in je agenda, de uitnodiging volgt binnenkort. Bij vragen of twijfels kunnen jullie ons altijd bereiken via bovenstaand mail-adres.

Team FNV Transavia Cabine