Besluitvorming Airbus lay-out
 
Beste Collega’s

Sinds de berichtgeving over vlootvernieuwing ontvangen wij hierover veel bezorgde reacties van onze leden. Deze gaan vooral over de lay-out van de Airbus A320 en A321. Dat snappen we goed, want de inrichting van de cabine heeft direct gevolgen voor ons werk aan boord. In deze nieuwsbrief geven we je graag meer informatie over hoe de besluitvorming hierover werkt. Ook delen we waar jij met jouw zorgen, suggesties of opmerkingen terecht kunt.

 
Besluiten niet definitief
De recent geïnstalleerde ondernemingsraad van Transavia speelt een belangrijke rol in de besluitvorming bij de keuze voor motoren én de lay-out van de cabine. De ondernemingsraad heeft namelijk invloed op belangrijke besluiten die gaan over ons werk. De directie kan hierbij niet om de ondernemingsraad heen. Het proces wat wordt doorlopen, gaat stap voor stap en zorgvuldig. De ondernemingsraad bewaakt daarbij de belangen van de werknemers en zal bij ieder voorstel van de directie een volledige onderbouwing willen zien. Een besluit, ook over de lay-out, is pas definitief als de directie eruit is met de ondernemingsraad.
 
Geef input aan de ondernemingsraad
Wij ontvangen zoals hiervoor vermeld veel signalen vanuit het korps over de cabine lay-out van de Airbussen. In dit proces is het echt de ondernemingsraad die aan zet is. Wij hebben contact met de ondernemingsraad om de signalen van onze leden over te brengen. We willen onze leden oproepen om alle zorgen, suggesties en opmerkingen te delen met de ondernemingsraad via ondernemingsraad@transavia.com. Op deze manier kunnen onze OR-vertegenwoordigers, met steun van het gehele cabinepersoneel, hun rol vervullen.
 
Team FNV Transavia Cabine