Afgelopen week heeft Transavia tijdens een tweetal overleggen de vakbonden geïnformeerd over de huidige stand van zaken binnen het bedrijf en de luchtvaart. Inmiddels is het nieuws bij ons allemaal terecht gekomen. Helaas heeft Transavia de freeze die tot en met 6 mei gepland stond, moeten verlengen tot en met 28 mei. Ondanks dat dit nieuws enigszins te verwachten was, valt de confrontatie met dergelijke berichten elke keer weer zwaar.

Freeze en opstart
De coronacrisis zorgt voor enorme onzekerheid in de luchtvaart. Het is nog onduidelijk wanneer landen hun luchtruimen weer openstellen en het is afwachten hoe snel het publiek weer vertrouwen heeft om zich te gaan verplaatsen. Transavia probeert zoveel mogelijk te anticiperen door te werken met verschillende scenario’s. Daarnaast is de luchtvaartsector in het algemeen druk bezig plannen te maken over veilig vliegen in de “1.5 meter maatschappij”.
In het scenario waar Transavia momenteel mee werkt hopen ze in juni op te starten met als doel in de maanden juli en augustus te vliegen op ongeveer de helft van de capaciteit. Richting de winter hoopt Transavia te kunnen groeien naar zo’n 80%. Naar alle waarschijnlijkheid niet met de huidige 42 toestellen, maar met slechts 38.

Werkgelegenheid
Transavia heeft aangekondigd dat dit ook effect zal hebben op de werkgelegenheid. De INI’s die nog op de agenda stonden voor de rest van het jaar zijn definitief geannuleerd. Hierdoor lopen 69 toekomstig collega’s de kans mis om deze zomer aan de slag te gaan bij Transavia. Daarnaast worden de contracten van 49 collega’s die de INI reeds hebben afgerond voortijdig opgezegd tijdens hun proefperiode.

FNV Transavia Cabine heeft haar teleurstelling geuit over deze gang van zaken, aangezien eerder door Transavia is gecommuniceerd dat er geen contracten opgezegd zouden worden. De vakbonden hebben Transavia gevraagd om het besluit te heroverwegen en de 49 collega’s aan boord te houden. Transavia heeft aangegeven dat ze daar geen mogelijkheid toe zien. Waar de situatie er een maand geleden nog anders uit zag, is inmiddels duidelijk dat er definitief onvoldoende werkgelegenheid zal zijn voor deze groep nieuwe instromers.

Uiteraard is deze gang van zaken uiterst teleurstellend, maar FNV Transavia Cabine heeft tijdens de gesprekken ook gezien dat dit uitermate pijnlijke besluit niet lichtzinnig is genomen door Transavia.  
Transavia heeft een kleine handreiking  gedaan door te gaan verkennen of de getroffen collega’s de kans kunnen krijgen om volgend jaar als HIDer terug te keren bij voldoende werkgelegenheid.

Overleg
2020 begon voorspoedig, diverse nieuwe bestemmingen, veel nieuwe  collega’s, vluchten vanuit Brussel en het bedrijf was winstgevend. Nu zijn de vooruitzichten opeens heel anders en kan alles elke week weer veranderen. FNV Transavia Cabine heeft daarom tweewekelijks (of indien noodzakelijk eerder) contact met Transavia. Het overleg vindt in een goede sfeer plaats.

Bij vragen of zorgen staat Team FNV Transavia Cabine zoals altijd dagelijks voor jullie klaar. Je weet ons te vinden via: transaviacabine@fnv.nl.

Team FNV Transavia Cabine