Afgelopen week hebben we allemaal het nieuws tot ons genomen dat de leden van de VNC met 55% van de stemmen “nee” hebben gezegd tegen het voorstel van Transavia om de tegemoetkoming in de reiskosten voor de maanden maart en april te halveren en de routekosten tijdelijk uit te keren op basis van feitelijk gemaakte kosten (tot een maximum van 61 euro per maand). In deze nieuwsbrief kijken we naar de achtergrond van deze stemming en de reactie van Transavia.

Financiële impact en ongelijkheid

In onze nieuwsbrief van 31 maart jl. noemden wij het voorstel van Transavia allerzins redelijk, maar de impact op de salarissen van het cabinepersoneel, waarvan 70% van onder modaal verdiend, zou enorm zijn. Dit komt bovenop de verdwenen inkomsten vanuit de barbox. We hebben het dan over een inkomstendaling (barbox/reiskosten/routekosten) die kan oplopen tot honderden euro’s per maand.
De verschillen binnen Transavia en binnen de KLM-groep vallen de meeste collega’s daarnaast ook erg zwaar. FNV Transavia Cabine bereikte afgelopen winter geen onderhandelingsresultaat omdat er volgens ons binnen het bedrijf met ongelijke maten gemeten wordt. Nu zien we ook dat er binnen de KLM Groep grote verschillen zijn. Bij Transavia is de winstuitkering 2019 uitgesteld, bij KLM en KLC wordt deze in mei volledig uitgekeerd.

De grote impact van bezuinigingen op de relatief lage inkomens van het cabinepersoneel en de ongelijke behandeling zullen ongetwijfeld van invloed zijn geweest op de uitslag van de stemming over het voorstel van Transavia.

Reactie Transavia

Deze crisis vraagt om grote flexibiliteit van werkgever en werknemer, maar de werknemers hebben ook laten blijken dat de opofferingsgezindheid niet grenzeloos is. Daarvoor is tweerichtingsverkeer nodig. Zoals je hierboven leest, is de rek bij het cabinepersoneel er wel een beetje uit.

Transavia zal zich moeten realiseren dat er van een kale kip niets meer te plukken valt. Het cabinepersoneel had aan de start van de crisis al een magere financiële uitgangspositie en heeft alsnog een flinke bijdrage geleverd aan het veilig stellen van de toekomst van het bedrijf.

In dat licht is het zeer opmerkelijk dat er vanuit het bedrijf een open brief is verstuurd naar het voltallige cabinepersoneel waarin de collega’s nogmaals worden gewezen op de noodzakelijke offers die gemaakt moeten worden. Naar onze mening blijkt hier uit een gebrek aan respect voor de financiële positie en de reeds gemaakte bijdrage van het cabinepersoneel en wordt ons onterecht een schuldgevoel aangepraat. Uit verdere communicatie ontstaat tevens het beeld dat ‘tegenstemmers’ door Transavia ter verantwoording worden geroepen tijdens een aanstaande Q&A. Dat is natuurlijk totaal onwenselijk. Wij hebben hierover contact opgenomen met Transavia.  

Niemand ontkent de ernst van deze crisis en inhoudelijk zijn er goede argumenten te vinden om tijdelijk de reis- en onkostenvergoedingen aan te passen, maar kijkend naar onze collega’s elders bij Transavia of binnen de KLM Groep is dit nu een brug te ver.

FNV Transavia Cabine is ervan overtuigd dat we met meer waardering en gelijke behandeling uiteindelijk samen verder komen.

KLM-detachering

Deze week werd ook meer bekend over de KLM-detachering. Onze collega’s met een tijdelijk contract vangen de grootste klappen van deze crisis op. Normaal gesproken mogen we de eerste HID-ers al voor kerst verwelkomen, maar op dit moment zitten deze collega’s nog steeds thuis. Bovendien zien zij binnenkort overtollige KLM-collega’s hun plaats innemen. De laatste berichten geven aan dat het om 110 FTE gaat (bij elkaar  zo’n 170 cabinecollega’s) die opgevuld zullen worden door KLM-collega’s.

Wij betreuren dit ten zeerste voor onze HID-collega’s en hopen uiteraard dat er ook voor hen deze zomer ruimte is om enkele HID-ers terug te laten komen. Bij gebrek aan interesse onder de KLM-collega’s ontstaat er mogelijk nog ruimte op Rotterdam en/of Eindhoven. 

Door te vragen om 110 FTE extra collega’s, lijkt Transavia er vertrouwen in te hebben dat we deze zomer nog een redelijke productie gaan vliegen. Hiermee zien wij een lichtpuntje in de vervelende situatie waar we met z’n allen uit moeten zien te komen.

Deze week zijn wij uitgenodigd voor het periodiek beraad, daar zullen we ongetwijfeld meer horen over de (nabije) toekomst van ons bedrijf. Uiteraard brengen we jullie na afloop weer op de hoogte. 

Team FNV Transavia Cabine