Opnieuw ziet FNV Transavia Cabine dat de verschillen binnen de KLM Groep als het gaat om arbeidsvoorwaarden verder worden vergroot. Tegen de achtergrond van de dieprode jaarcijfers van de KLM Groep, is er bij KLM Cityhopper een nieuwe cao afgesloten met een loonsverhoging en uitbetaling van de winstuitkering 2019. Dit maakt eens te meer pijnlijk duidelijk dat het cabinepersoneel van Transavia met de laatste crisiscao slechter af is dan alle collega’s in het blauw. 

Winstuitkering 2019

Nadat vorig jaar de uitkering van de winstuitkering 2019 werd uitgesteld naar oktober, gaf Transavia aan voorlopig het geld in kas te moeten houden en niet over te willen gaan tot de uitbetaling. Al het Transavia cabinepersoneel heeft een inkomen tot 50.250 euro. Wij vallen binnen de groep tot 1,5 keer modaal en onze winstuitkering is uitgesteld. Hoewel we in de KLM Groep in vergelijkbare situaties zitten, werd bij de KLM een andere afspraak gemaakt. Alle KLM werknemers met een salaris tot 1,5 keer modaal ontvangen de winstuitkering 2019 dit jaar in twee betalingen. In de nieuwe cao voor het cabinepersoneel bij KLM Cityhopper ook vastgelegd dat ook zij dit jaar de winstuitkering 2019 uitbetaald krijgen.

Loonsverhoging

In tegenstelling tot KLM, was er voor het cabinepersoneel van Transavia nog geen bestaande loonsverhoging in de cao. Tijdens het cao-traject van 2020 was een loonsverhoging volgens Transavia onmogelijk. Om toch gelijk op te trekken met de andere collega’s in de KLM Groep werd toen voorgesteld om een “fictieve” loonsverhoging van twee keer 2,5% af te spreken, die meteen weer ingeleverd zou worden als bijdrage aan de besparingen. Hier wringt het verhaal en begint het onderscheid binnen de Groep. Al het KLM personeel met een inkomen tot 1x modaal ontvangt namelijk wél 2,5% loonsverhoging in de vorm van een pensioengevende toeslag. In de nieuwe cao bij KLM Cityhopper is ook een loonsverhoging afgesproken. De grens ligt bij KLM en KLM Cityhopper bij 33.500 euro bruto per jaar, 1 keer modaal. Als dit voor Transavia zou gelden, dan zou het overgrote deel van het Transavia cabinepersoneel deze persoonlijke toeslag tegemoet zien.

Conclusie

Het cabinepersoneel van de KLM Groep met een inkomen tot modaal (36.500 euro per jaar) ontvangt dit jaar een loonsverhoging van 2,5% en iedereen met een inkomen tot 1,5 keer modaal (50.250 euro per jaar) ontvangt ook nog de winstuitkering 2019, maar Transavianen ontvangen niks.

We kunnen de ernst van de situatie waarin Transavia zich bevindt niet negeren. Dat wijzen de laatste cijfers en steeds strengere reisrestricties ook weer uit. Iedereen moet een bijdrage leveren om de bedrijven binnen de KLM Groep overeind te houden, dat snappen we allemaal. We snappen ook dat er verschillen zijn in de manier waarop de verschillende bedrijfsonderdelen geraakt zijn, maar het feit dat er binnen de Groep op deze manier met twee maten gemeten wordt vinden wij moeilijk uit te leggen. Het versterkt onze overtuiging voor het niet ondertekenen van de laatste crisiscao.

Wij staan achter de kostenbesparende maatregelen, daar hebben wij volledig aan meegewerkt, maar de verschillen bínnen Transavia en nu ook tussen de bedrijven binnen de KLM Groep zijn onacceptabel. Deze crisis moeten we samen doorkomen, juíst daarom is het onaanvaardbaar dat er zulke grote verschillen worden gecreëerd. Het bestrijden van verschillen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en vakbonden. FNV Transavia Cabine zet zich ervoor in om een einde te maken aan de huidige ongelijke behandeling.

Team FNV Transavia Cabine