Eind vorige week zijn jullie geïnformeerd over een tijdelijke aanpassing van de reis- en routekostenvergoeding. In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe deze afspraken gemaakt worden en wat ons oordeel erover is.

Cao afspraken

De afspraken over reis- en routekostenvergoedingen zijn al sinds jaar en dag vastgelegd in de cao. Net als bij alle andere cao afspraken kan Transavia deze niet eenzijdig wijzigen. Om de cao (al dan niet tijdelijk) aan te passen moet het bedrijf in overleg treden met de vakbond(en) met wie de cao is afgesloten.

FVN Transavia Cabine wil niet dat de verschillen binnen de domeinen van het bedrijf verder blijven groeien, daarom zijn wij eind vorig jaar niet akkoord gegaan met het laatste cao voorstel van Transavia. Collega vakbond VNC heeft anders besloten en heeft toentertijd de cao wél ondertekend.

Om de reis- en routekostenvergoeding aan te passen hoeft Transavia nu dan ook alléén akkoord te bereiken met de VNC.  

Flinke aderlating

Transavia heeft tijdens deze crisis eerder geopperd dat de reis- en routekostenvergoeding opgeschort zou moeten worden omdat het cabinepersoneel deze kosten dankzij de lage productie nu ook niet maakt.  

Voor veel collega’s vormen de reis- en routekostenvergoedingen, evenals de barbox die grotendeels is weggevallen, een substantieel onderdeel van hun maandelijks inkomen.  Als die wegvallen voel je het direct in je portemonnee. Dit geeft wat ons betreft aan dat er iets mis is met de loonontwikkeling bij cabine in het bestaan van Transavia, want het zou niet zo mogen zijn dat een onkostenvergoeding zoveel impact op je inkomen heeft.

Een onkostenvergoeding doet namelijk precies wat het zegt: het vergoedt de kosten die je maakt om je werk uit te oefenen. Wanneer je dergelijke kosten niet maakt is het in principe ook logisch dat er geen vergoeding tegenover staat.

De huidige tijdelijke regeling waarbij nog 50% van de reiskosten vergoed wordt, is in dit opzicht allerzins redelijk te noemen. FNV Transavia Cabine is ook tevreden met het feit dat er werk is gemaakt van de tegemoetkoming voor de doorlopende parkeerkosten deze periode. Dit punt is door FNV Transavia Cabine meermaals aangekaart. De routekosten zullen twee maanden worden ingehouden. Indien je in de maanden april en mei wel werkt, mag je de feitelijke routekosten die je maakt, declaren tot het bedrag van 61 euro per maand

Groeiende verschillen

Om te voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid stelde aan het verkrijgen van de noodsteun, hebben de vliegers eind vorig jaar een deel van hun arbeidsvoorwaardelijke bijdrage bekostigd uit de reis- en routekosten vergoeding. Deze bijdrage staat gelijk aan ongeveer 50% van de totale vergoeding. Voor zover wij weten heeft Transavia nú geen aanvullende afspraken gemaakt met de vliegers. Om vergelijkbare afspraken te maken bij de Grond en Cabine is Transavia ook voor deze domeinen uitgekomen op een vergoeding van 50% van de reiskosten.

De tijdelijke aanpassing van de reis- en routekostenvergoeding is op zichzelf staand een hele redelijke afspraak, maar kijk je naar het grotere plaatje, dan zit er wel een bittere nasmaak aan.

Op het eerste oog krijgt ieder domein binnen Transavia nu een vergelijkbare regeling, maar helaas komt bij Cabine de aanpassing op de reis- en routekosten bovenop de bestaande bezuinigingsafspraken waar dat in de cockpit niet het geval is. Voor ons waren de verschillen tussen de domeinen eind vorig jaar al een reden om het totaalpakket aan afspraken niet te accepteren. Nu groeien die verschillen weer een klein beetje meer. 

Winstuitkering 2019

Over verschillen gesproken… Eind vorige week liet  KLM weten van plan  te zijn om alle medewerkers die nog recht hebben op de winstuitkering 2019, deze in mei volledig  uit te betalen. Dat betekent dat alle CA’s en een flink aantal pursers in dienst van KLM (en KLM Cityhopper) in mei bijna een volledig extra maandsalaris kunnen bijschrijven. Als de signalen over KLM-detachering bij Transvia kloppen, kan het straks  voorkomen dat je met KLM collega’s werkt die al van hun volledige winstuitkering kunnen genieten, terwijl je als Transaviaan moet wachten totdat dit betaald kan worden uit de eigen middelen.

Voor ons is het frustrerend om vanaf de zijlijn toe te moeten kijken hoe dit soort scheve afspraken gemaakt worden. We kunnen ons voorstellen dat dit voor onze leden driedubbel en dwars geldt. We hebben jullie steun nu hard nodig. FNV Transavia Cabine streeft er altijd naar om eerlijke, realistische en goede afspraken te maken die de belangen van het cabinepersoneel dienen. Dat doen we niet door achterover te leunen en genoegen te nemen met minder. En nog veel belangrijker, dat doen we niet alleen. Samen staan we sterk en kunnen werken aan een toekomst met betere afspraken voor het cabinepersoneel.

Team FNV Transavia Cabine