Deze week hebben we cao-overleg gevoerd met Transavia, daar praten we jullie in deze nieuwsbrief graag over bij. Daarnaast is er veel rumoer geweest rondom een uitspraak van de International Labour Organization (ILO) over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die wordt geleverd door de werknemers in de KLM Groep. We willen jullie meenemen in wat dit betekent voor FNV Transavia Cabine.

Cao-update

De cao-onderhandelingen verlopen tot nu toe uiterst moeizaam. Tijdens het vorige overleg stelden we verdiepende vragen over het integrale cao voorstel van Transavia, tijdens dit overleg hebben we inhoudelijk gereageerd. Helaas zagen we weinig terug van onze eigen inzet. Het zal daarom niet als een verrassing komen dat wij hebben moeten concluderen dat het voorstel van Transavia een diepe onvoldoende scoort.

Jullie hebben aangegeven dat de belangrijkste thema’s voor het cabinepersoneel koopkracht en werkdruk zijn. Juist op deze thema’s lijkt Transavia weinig te willen bewegen. De kleine verbeteringen in het voorstel worden betaald uit verslechteringen elders. Daar schieten we per saldo niets mee op.

We begonnen deze onderhandelingen met de boodschap dat het cabinepersoneel een cao nodig heeft die toekomstperspectief uitstraalt. Wij hebben Transavia duidelijk gemaakt dat we dat met dit voorstel niet bereiken. Transavia gaat nu terug naar de tekentafel en komt tijdens ons volgende overleg op 29 april met een nieuw (en hopelijk verbeterd) integraal voorstel. We houden jullie dan uiteraard weer op de hoogte.

ILO

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over een rapport van de International Labour Organization (ILO). De ILO heeft zich uitgesproken over de overheidsbemoeienis met de arbeidsvoorwaarden van werknemers uit de KLM Groep bij het verlenen van staatssteun. Wij hebben altijd aangegeven dat de vakbonden en werkgever over de cao gaan, niet de overheid. De ILO heeft de overheid min of meer op de vingers getikt voor het beperken van de onderhandelingsvrijheid van de vakbonden. Volgens de ILO moet er nu een gesprek komen tussen de overheid, KLM Groep en de vakbonden om de situatie opnieuw te bekijken.

Onze juristen buigen zich nog over de mogelijke impact van het ILO-rapport. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage staat inmiddels wél ter discussie. Op andere cao-tafels levert dit mogelijk vertragingen op, daartoe zien wij bij Transavia Cabine voorlopig nog geen rede.

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE