De ondernemingsraad heeft FNV Transavia Cabine uitgenodigd om kandidaten voor te dragen voor de nieuwe zittingstermijn. Onze kandidaten zijn David Steman, Janita Wilgenburg en Shiela Moussa. Er speelt veel in de cabine en zij zijn de uitgelezen personen om dit met de directie te bespreken. De onderwerpen die in de ondernemingsraad worden besproken, willen zij graag transparant met jullie delen. Deze sterke kandidaten van FNV Transavia Cabine zijn bruggenbouwers die uitstekend in staat zijn om de belangen van het cabinepersoneel te behartigen.

Back-up van FNV

Onze kandidaten hebben de grootste vakbond van Nederland achter zich, FNV. Ze hebben toegang tot FNV trainingen en tot professioneel advies bij het OR adviespunt van de landelijke FNV. Ook staan de vliegende collega’s van het bestuur en de vakbondsbestuurder voor hen klaar om mee te denken.

Stem vanaf 4 oktober

Je bepaalt zelf wie jouw stem krijgt voor de ondernemingsraad door één stem uit brengen op de kandidaat die jouw belangen het best behartigt. Ook als je (nog) geen lid bent van FNV Transavia Cabine, kun je wel je stem uitbrengen op David, Janita of Sheila. De komende weken zullen jullie meer van hen horen, in en buiten de cabine!

Bestuur FNV Transavia Cabine