Eind vorige week verschenen er verschillende berichten in de media over Transavia. Deze berichten hebben tot veel ophef geleid. Aanleiding voor de media aandacht was een brief van onze FNV collega’s op kantoor, bij de technische dienst en op het OCC, waarin zij hun zorgen uiten over de huidige problemen die spelen door de herstructurering, hoge werkdruk in de grondafhandeling en de ontwikkeleing van de arbeidsvoorwaarden op langere termijn. Deze zorgen kunnen niet genegeerd worden.

Zorgen grondpersoneel

Het grondpersoneel dat is aangesloten bij FNV benoemt in hun brief onder andere dat Transavia er midden in de crisis voor heeft gekozen te wisselen van afhandelaar op Schiphol. Viggo nam de plaats van KLM in. Viggo kampt met personele en organisatorische problemen en is deze zomer niet in staat gebleken de service te leveren die Transavia nodig heeft. Het grondpersoneel van Transavia ziet met lede ogen aan hoe er, in tijden waarin het geld hard nodig is, veel geld verloren gaat aan denied boarding compensation, hotelovernachtingen, maaltijdvergoedingen en kosten voor het nasturen van bagage. De passagierstevredenheid neemt af en op social media en in de media wordt de goede naam van Transavia aangetast. Veel collega’s gaan bovendien al gebogen onder hoge werkdruk en onduidelijkheid als gevolg van de herstructurering, daar komt deze ellende dan bovenop.

Proces

In een zorgvuldig doorlopen proces heeft het grondpersoneel eerst bij de directie gemeld dat er zorgen leven die gedeeld zullen worden met de directie en daarna de brief verstuurd. Er is geen persbericht verstuurd, toch pikte de media het verhaal op. Het is jammer dat de directie in hun eerste reactie wél in lijkt te willen gaan op het proces en het feit dat dit in de media is gekomen, maar géén inhoudelijke reactie geeft naar aanleiding van deze zorgen.

Werkdruk

De signalen die het grondpersoneel hebben afgegeven zijn voor het cabinepersoneel veelal herkenbaar. Iedere zomer is er sprake van roosterproblematiek, maar de roosters die we deze zomer draaien zijn extreem zwaar. Tel daarbij op dat we dankzij de coronamaatregelen te maken hebben met gespannen en gefrustreerde passagiers en dat wij dankzij de vertragingen steeds kortere rustperiodes hebben en het beeld is compleet. “Ik ben kapot na mijn vluchten” zei één van onze leden tijdens een bijeenkomst in augustus. “Ik probeer SN of VE in te zetten om het vol te houden, maar die verzoeken worden afgewezen.” We zullen samen met Transavia moeten gaan werken aan oplossingen voor de problemen die we de afgelopen periode hebben ervaren.

Nieuwe cao

Wij kijken alvast met één oog naar begin volgend jaar. Dan hebben we de kans om een aantal structurele problemen aan te pakken in de nieuwe cao. De voorbereidingen hiervoor starten zeer binnenkort en we hebben jullie hulp hierbij hard nodig. Jullie horen hier snel meer over.

Tot die tijd kunnen jullie bij vragen en/of opmerkingen contact met ons opnemen via één van onze bestuursleden of via info@fnvtransaviacabine.nl

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE