Er is veel discussie over de voorgestelde nieuwe Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) op basis van het in september 2017 gesloten cao-akkoord. In het akkoord is vastgelegd dat de nieuwe WRR moet leiden tot meer gezonde indelingen, meer gelijke verdeling van productie en dat er meer invloed op het rooster ontstaat door een biedsysteem. We zijn anderhalf jaar verder en slechts onderdelen van de nieuwe regelset worden aan het cabinepersoneel voorgelegd. FNV Transavia Cabine pleit voor meer transparantie: voor goede besluitvorming over zo’n belangrijk onderwerp is de invloed van het cabinekorps nodig. De komende tijd zullen wij diverse nieuwsbrieven wijden aan de ontwikkelingen over de voorgenomen nieuwe WRR voor het cabinepersoneel. Dit bericht gaat over de rust tussen de vluchten.

Rust tussen de vluchten

In de huidige WRR is de rust tussen de vluchten voor het cabinepersoneel bepaald op basis van lengte van de duty en de aanmeldtijd. Hoe langer de vlucht is en hoe vroeger of later je aanmeldt, hoe meer rust de vlucht genereert. In de nieuwe regelset werd er in eerste instantie gesproken over een standaard rust van 14 uur voor alle vluchten. Uit de testperiode is gebleken dat dit voor veel vluchten onder de maat was. Nu worden er roosters gemaakt op basis van 14, 16 of 18 uur rust afhankelijk van de lengte van de duty. De 18 uur rust geldt ook voor alle dubbele en “W” vluchten. In de praktijk komt het er op neer dat we voor veel vluchten rust inleveren. Deze ingeleverde rust zien wij nergens terugkomen. Er worden ook minder uren weekend ingedeeld dan in de huidige WRR: het totaal aantal uren weekend per 28 dagen gaat omlaag van 256 uur naar 240 uur.

Werk-privé balans

Het verkorten van de rust tussen de vluchten kan bijdragen aan een gezonder en stabieler rooster. Ook de mogelijkheid om aan te geven of je een vroeg of laat rooster wil, kan als positief worden ervaren. Aan de andere kant zal het verkorten van de rust effect hebben op de “tijd voor thuis”. Werk en privé dient in balans te zijn, zeker met de werktijden en lengtes van de vluchtopdrachten die het cabinepersoneel maakt bij Transavia. Goede weekenden moet het cabinekorps juist de gelegenheid bieden om te herstellen.

Productiviteit is geen doelstelling

Onderhandelingspartijen hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe WRR niet tot doel heeft om meer productiviteit te genereren. Met het verkorten van de rusten tussen de vluchten en het inroosteren van minder uren weekend, heeft het er alle schijn van dat de nieuwe WRR tot productiviteitswinst gaat leiden. Zouden er al uren aan rust worden ingeleverd, dan moeten deze ten goede komen aan het cabinepersoneel. 

Wat is jouw mening over de voorgestelde nieuwe WRR? Via transaviacabine@fnv.nl horen we graag van je!

Vooralsnog is de directie niet bereid om deze democratische cabinebond met inhoudelijk verfrissende insteek toe te laten bij de cao-onderhandelingen. Wordt daarom ook lid of supporter van FNV Transavia Cabine, meer informatie of aanmelden kan via transaviacabine@fnv.nl .

Team FNV Transavia Cabine