Beste Collega’s,

Wij hebben kennisgenomen van het onderhandelingsresultaat tussen Transavia en de VNC over de cao voor het cabinepersoneel. De eerste reactie van FNV Transavia Cabine is niet positief!

 

Magere loonsverhoging

De voorgestelde ingangsdatum is januari 2017, de cao loopt tot eind 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 1% per december van dit jaar en 0,5% per 1 juli 2018 afgesproken. Ook bevat het akkoord een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 oktober 2018. De eerste elf maanden van dit jaar zien we niets terug in onze portemonnee, terwijl de gemiddelde inflatie de afgelopen maanden ruim 1,5% is. Na jaren van inleveren en bevriezing van de salarisschalen, vinden wij deze loonsverhoging heel mager. Uit de resultaten van de AF-KLM groep blijkt dat Transavia in het jaar 2016 buitengewoon goed heeft gepresteerd. Zonder de verliezen van München zou er sprake zijn van een forse winst. Ondanks München heeft Transavia onderaan de streep in 2016 een positief resultaat geboekt van meerdere miljoenen. Het cabinepersoneel heeft bijgedragen aan dit goede resultaat en krijgt er een magere loonsverhoging voor terug.

 

Nieuwe WRR

De afgelopen jaren heeft Transavia in het kader van het cao-overleg zorgwekkende voorstellen gedaan om de WRR te versoberen. Zo wilde Transavia de rust na de vlucht verkorten, dubbele vluchten langer dan tien uur mogelijk maken en een indeelsysteem invoeren van vijf werkdagen en drie dagen weekend. Deze voorstellen zijn ter bescherming van het cabinepersoneel destijds afgehouden door de vakbonden. Wij maken ons grote zorgen dat de voorstellen door Transavia alsnog ter discussie worden gesteld bij de nieuwe WRR. Het heeft er alle schijn van dat het cabinepersoneel de loonsverhoging op deze manier zelf betaalt.

 

FNV

De FNV inzet bevat naast een structurele loonsverhoging tal van kwaliteitsafspraken, zoals het aannemen van meer vaste krachten en een betere vakantieregeling. Deze inzet staat ver af van het onderhandelaarsresultaat. Zowel de financiële kant als het feit dat de WRR wordt opengebroken, baart ons grote zorgen. Wat ons betreft gaan partijen terug naar de onderhandelingstafel. Dit akkoord maakt duidelijk dat het voor de complexe onderhandelingen met Transavia noodzakelijk is dat er twee vakbonden aan tafel zitten. Om elkaar en de werkgever scherp te houden en zo de belangen van de cabinecollega’s zo goed mogelijk te behartigen. De FNV is professioneel, democratisch en transparant. Ben je benieuwd naar onze visie en ideeën? Neem 24/7 contact met ons op via transaviacabine@fnv.nl of 030-2738820.

 

FNV Transavia Cabine roept alle collega’s op om goed na te denken over de mogelijke gevolgen van dit akkoord voor het cabinepersoneel!