Dit najaar starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het cabinepersoneel bij Transavia. We zitten daar niet aan tafel. Nog niet. Maar dat kunnen we veranderen. Als we 300 leden hebben doet FNV Transavia Cabine gewoon mee. We moeten dus rap nieuwe leden inschrijven om dat te halen, en daar hebben we jou bij nodig!

 

Uitspraak van de rechter

FNV Transavia Cabine is naar de rechter gestapt om erkenning af te dwingen. FNV Cabine werd bij KLM erkend toen 5% van de cabineleden zich aansloot, dit percentage hebben we bij Transavia ruimschoots gehaald. Ook voert Transavia zelf overleg met grondbonden die veel minder leden vertegenwoordigen dan wij. Helaas heeft de rechter geoordeeld dat de vrijheid van Transavia om zelf cao-partijen te kiezen zwaarder weegt. De rechter wil Transavia op basis van het huidige ledenaantal niet dwingen met FNV Transavia Cabine aan tafel te gaan. Maar Transavia heeft in de rechtszaak gesteld dat zij FNV Transavia Cabine erkent als we meer dan 300 leden hebben.  Daarom moeten we zo snel mogelijk nieuwe leden inschrijven.

 

Cao-onderhandelingen

VNC heeft gecommuniceerd dat in het komende cao-overleg de meeste prioriteit wordt gegeven aan salarisverhoging, winstdelingsregeling gelijk aan de grond-cao die met FNV is afgesproken en ouderenbeleid. Deze inzet is wat FNV Transavia Cabine betreft verre van voldoende. We zien als cabinekorps dat de productie toeneemt, terwijl er te weinig nieuwe vaste collega’s bijkomen en dat Transavia problemen heeft om genoeg nieuwe CA’s op te leiden. Bij de komende cao-onderhandelingen wil FNV Transavia Cabine afspraken maken dat het structurele werk wordt gedaan met vaste krachten. Dit leidt niet alleen tot meer zekerheid voor seizoeners of min-maxers, maar ook tot goede kwaliteit aan boord en voldoende planningsruimte in de roosters voor snipperdagen en vakantie. Juist nu het goed gaat met Transavia!

 

300 leden voor oktober

De afgelopen jaren is er in zware economische tijden veel ingeleverd door het cabinepersoneel. 2017 was een fantastisch jaar met een maximale winstuitkering. Ook dit jaar staat Transavia er goed voor, de kisten zitten vol en de ticketprijzen zijn hoog. Nu de zaken goed gaan, blijft de directie zich nog steeds richten op kostenbesparingen. Ook voor het cabinepersoneel is het de tijd om de vruchten te plukken van het harde werk: inkomensverbetering en eindelijk een robuuste personeelsplanning door voldoende vaste collega’s. FNV Transavia Cabine is de kritische cabinebond die in overleg afspraken maakt, maar ook durft door te pakken als dat nodig is. Als we voor oktober het ledenaantal van 300 behalen, dan zitten we op tijd aan de cao-tafel om goede afspraken te maken voor het hele korps.

 

Als ieder FNV-lid één collega lid maakt, is FNV Transavia Cabine erkend. Schrijf nu je collega’s in en ontvang een wervingspremie van 10 euro.  Daar heb je direct profijt van: dit najaar heb je al invloed op jouw nieuwe cao!

 

Team FNV Transavia Cabine