Op 20 september jl. heeft FNV Luchtvaart, samen met andere bonden, gesproken met minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gesprek stond in het teken van de veiligheid in de luchtvaart in de cabine én op de grond. Namens FNV Luchtvaart, waar FNV Transavia Cabine deel van uitmaakt, waren Leen van der List (projectleider Schiphol) en actieve leden die werken op Schiphol aanwezig.

 

Veiligheidsrisico’s op Schiphol

Aanleiding voor dit gesprek was een onderzoeksrapport naar veiligheidsrisico’s op en rond Schiphol, dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Schiphol is voor wat betreft de infrastructuur en het gebruik een complexe luchthaven. In het rapport wordt gelukkig geconcludeerd dat er geen signalen zijn dat de veiligheid op de luchthaven onvoldoende is. Handhaving van het veiligheidsniveau vereist echter wel extra inspanning. Het zal bovendien nog meer inspanning vergen om de veiligheid op een structureel hoger niveau te brengen, zeker in het licht van een te verwachten verdere groei van het vliegverkeer.

 

Uitkomsten gesprek

Er was een goede sfeer tijdens het gesprek met de minister. We hebben verschillende onderwerpen aan de orde gesteld vanuit het perspectief van het cabinepersoneel en werknemers die op de grond werken. Denk aan de verhoogde werkdruk, de arbeidsomstandigheden en het melden van veiligheidsrisico’s. In het gesprek is geconcludeerd dat zaken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid onder druk staan door de race naar beneden rond arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Wij hebben bepleit om het Nederlands arbeidsrecht van toepassing te verklaren op werknemers met een home base in Nederland en om een fors aantal kwaliteitseisen op te leggen aan maatschappijen die actief (willen) zijn in Nederland. De minister heeft ons uitgenodigd om onze suggestie over kwaliteitseisen nader te verkennen met de ambtelijke top van het ministerie.

 

Veiligheid vanuit breed perspectief

FNV Transavia Cabine maakt deel uit van de grootste vakbond van Nederland en van de grootste vakbond in de luchtvaart. Naast het cabinepersoneel zijn ook werknemers bij Axxicom, de beveiligers op Schiphol, werknemers in dienst van de Schiphol Groep en grondmedewerkers bij Transavia, KLM en onafhankelijke afhandelaren zoals Swissport en Menzies aangesloten bij FNV Luchtvaart. Er is geen andere bond op Schiphol die de belangen van zowel het cabinepersoneel als die van andere werknemers in de luchtvaart gezamenlijk vertegenwoordigt. Wij hebben daarmee als FNV Luchtvaart een breed perspectief op de veiligheidsrisico’s. In het gesprek met de minister hebben we namens alle leden onze signalen en zorgen gedeeld.

 

Team FNV Transavia Cabine